Zeptejte se našich odborníků

linka zelena

kolceko1
Položíte dotaz
Je to zdarma.
sipka mala
kolceko2
Přiřadíme ho 
nejvhodnějšímu odborníkovi
sipka mala
kolceko3
Do 48 hodin budete 
mít odpověď v emailu
 

Captcha
 

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Diochi spol. s r.o., se sídlem Žampiónová 2, 104 00 Praha 10

identifikační číslo: 27087468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95305

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.diochi.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Diochi spol. s r.o., se sídlem Žampiónová 2, 104 00 Praha 10, identifikační číslo: 27087468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95305 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.diochi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Obchodní podmínky jsou ke stažení na webu www.diochi.cz

1.3.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Možnosti nákupu  (na webu: přihlásit se, registrovat se, osobní účet)

Nakupovat zboží lze těmito způsoby:

2.1  Členové klubu Diochi

V případě, že kupující je již členem klubu Diochi, má právo využít výhod slevového klubu vč. členských cen, provede pouze úkon přihlášení pomocí svých přihlašovacích údajů, které obdržel spolu se Smlouvou o spolupráci a členskou kartičkou Diochi.

Pro již platné členy klubu Diochi, kteří mají členskou kartičku s ID a heslem, platí stejné přístupové údaje do přihlášení se do eshopu, jako do Osobního účtu.

2.1.1.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.1.2    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.1.3    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.2       Ostatní zákazníci

Ostatní zákazníci, kteří nejsou členové Sféra klub Diochi mohou provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

3. Registrace do Sféra klubu Diochi

3.1       Registrace do Sféra klubu Diochi – tj. získání členských výhod na základě Smlouvy a spolupráci lze provést pouze na jednotlivých klubech Diochi, jejichž adresy jsou uvedeny na webu v sekci „o nás“ nebo po telefonické domluvě s centrálou Diochi, Žampiónová 2, 104 00 Praha 10. Tel 222764004 zakoupením jednoho z nabízených registračních balíčků s platností na 1 rok. Bližší informace o registračních balíčcích získáte na klubech Diochi nebo webu v menu Blog aktuality.

3.2       Osobní účet – platí pouze pro členy klubu Diochi. Registrovaný člen Sféra Klubu Diochi, na základě platné smlouvy o spolupráci. Specifické podmínky registrace jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího v menu Spolupráce. Takto registrovaný člen má právo na nákup za výhodných (členských) podmínek a využívá možností osobního účtu, ve kterém má přehled o svých nákupech, vč. získaných bodů v rámci MLM, které jsou pak následně převáděny na slevy (status člen Diochi) nebo na provize (status poradce Diochi).

3.3       Obnova členství – lze ji provést zakoupením balíčku obnovy, na všech klubech Diochi po celé ČR, jejich seznam je uveden na webu www.diochi.cz v sekci o nás – náš tým blíže. https://www.diochi.cz/cs/tym-diochi.  Nebo kontaktováním centrály Diochi v Praze Žampiónová 2, 104 00 Praha 10. Zakoupením balíčku obnovy si člen prodlužuje členství o 1 rok. Bližší informace o druzích balíčků obnovy najdete v záložce Klub Diochi nebo na blogu Diochi https://www.diochi.cz/cs/aktuality-blog/registrace-do-klubu-diochi-a-obnova-clenstvi.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží zakoupené na webovém rozhraní obchodu je zasíláno pouze v rámci území České republiky.

4.4.      Objednávkový formulář. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).

4.4.2    jméno a adresu kupujícího – fakturační adresa. V případě, že fakturační adresa se liší od dodací, uvede kupující přesnou adresu dodání.

4.4.3.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

4.4.4.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4.5.      Dokončení objednávky. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.6.      Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.7.      Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.8.      Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.9.      Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct (15) dnů.

4.10.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.11.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.12.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.  

4.13.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5.      Zakoupené zboží je expedováno následujícími způsoby:

-          Osobní odběr na pobočce Žampiónová 2, 104 00 Praha 10, (zdarma)

-          Česká pošta, a.s. balík do ruky (105 Kč)

-           Zásilkovna (65Kč)

5.6.      Poštovné a balné

Při objednávce do 3000 Kč (vč. DPH) poštovné a balné:

105 Kč - Česká pošta

65 Kč - Zásilkovna

Při objednávce nad 3000 Kč (vč. DPH) poštovné a balné: zdarma

 

6. Cena zboží a Platební podmínky

6.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zásilky v provozovně prodávajícího na adrese Žampiónová 2, 104 00 Praha 10 (zdarma)
  • na dobírku prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny dle určení kupujícím v objednávce (příplatek 15Kč)
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2112089045/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (zdarma)
  • platební kartou bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay přímo z webového rozhraní diochi.cz (zdarma)

6.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Při objednávce nad 3000,- Kč kupujícímu nebudou účtovány náklady na balné a poštovné.

6.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

6.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě neuhrazení objednávky do 15 dnů, bude rezervované zboží uvolněno k dalšímu prodeji a objednávka bude automaticky zrušena.

6.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li u specifické akce stanoveno jinak.

6.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

7.1.1.   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

7.1.2.   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

7.1.3.    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a odstranil víčko produktu

7.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

7.3.      Odstoupení od kupní smlouvy může kupující provést elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., písemně nebo osobně na adresu sídla firmy Diochi, spol. s r.o., Žampiónová 2, 104 00 Praha 10.

7.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu v neporušeném originálním obalu! Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od potvrzení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím. Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu číslo účtu, kam mají být vráceny peněžní prostředky za vrácené zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

7.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

8. Práva z Vadného plnění

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

8.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

8.2.3.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

8.2.4.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

9.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.      Ochrana osobních údajů se realizuje dle platných Podmínek o ochraně osobních údajů, které jsou volně přístupné na webové stránce www.diochi.cz.  Souhlas s ukládáním osobních dat může kupující kdykoliv písemně odvolat.

10.3.    Kupující je při vyplnění objednávky vyzván k seznámení s ochranou osobních údajů a zároveň je vyzván k potvrzení, že je s obchodními podmínkami a ochranou osobních dat seznámen.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládáním cookies

11.1.  Kupující je při objednávce zboží vyzván, aby vyslovil nebo nevyslovil souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.  Kupující vstupem na webové rozhraní je vyzván k seznámení a vyslovením souhlasu či nesouhlasu s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Doručování

12.1.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty nebo elektronickým odesláním.

12.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

13. Závěrečná ustanovení

13.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouvy registrovaných členů Sféra klubu Diochi jsou archivovány v osobním účtu člena, který je přístupný na základě příhlašovacích údajů.

13.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Diochi spol. s r.o., Žampiónová 2, 104 00 Praha 10, adresa elektronické pošty eshop@diochi.cz, telefon +420 222764004.

Platnost obchodních podmínek: od 1.1.2021

Diochi spol.s r.o. si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu těchto obchodních podmínek.

Diochi spol.s r.o. je rovněž oprávněn objednávání prostřednictvím webu kdykoli ukončit, a to i bez udání důvodu.

MERIDIÁNY PODLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

previous arrow
Slide

MERIDIÁNY


Základem všech aktivit v člověku i přírodě je energie.

Za základ energetického komplexu považujeme 12 hlavních drah. Jsou představovány jangovým (dutým) nebo jinovým (plným) vnitřním orgánem. Jsou to např. meridián ledvin s meridiánem močového měchýře, meridián tenkého střeva a plic… Tyto dráhy vzájemně propojuje dalších 8 vedlejších meridiánů, např. meridián opasku... Energie prochází všemi uvedenými drahami a její harmonický průtok je základem pro naše zdraví. Případná disharmonie má za následek nejen fyzické projevy nemoci, ale i narušenou psychickou rovnováhu. Při řešení zdravotních komplikací je proto důležité věnovat pozornost celému organizmu, ne pouze jednotlivému orgánu.

Energie prochází všemi uvedenými drahami a její harmonický průtok je základem pro naše zdraví.
"NEMOCI MŮŽEME PŘEDEJÍT, KDYŽ VYROVNÁME NEDOSTATEK ENERGIE V MERIDIÁNECH. CÍLEM PRODUKTŮ DIOCHI JE ZHARMONIZOVAT ENERGETICKOU SÍŤ DŘÍVE, NEŽ DOJDE K DLOUHODOBÉMU ENERGETICKÉMU ÚBYTKU"

Meridián močového měchýře

Meridián močového měchýře

ccu-tchaj-jang pchang-kuang-ťing

 

Močový měchýř se nachází v dolním ohništi a je řízen ledvinami. Má funkci shromažďování a vylučování odpadních tekutin. Do močového měchýře může sestoupit škodlivá vlhkost ze sleziny či po dráze jater horko z tohoto orgánu nebo přes tenké střevo horko ze srdce. Narušení funkce močového měchýře se objeví také při stagnaci čchi jater nebo při napadení vnějšími škodlivinami.

PRŮBĚH DRÁHY
Nejdelší a nejkomplikovanější dráha, začíná u vnitřního koutku oka, stoupá vzhůru přes čelo na temeno, kde jsou také odbočky vedoucí do ucha a mozku, pokračuje přes zátylek odtud se spouští dolu, na šíjovém svalu se větví do dvou souběžných ramen, které jdou podél páteře. V oblasti pasu má spojnici s ledvinami a močovým měchýřem. Od pasu pokračuje další větev ke kostrči, přes sedací sval se vnořuje na zadní stranu stehna a jeho středem klesá až do jamky za kolenem. Vnější rameno postupuje od šíje přes vnitřní horní okraj lopatky až na kříž, dále pokračuje přes sedací sval kolem kyčelního kloubu až do jamky za kolenem. Zde se obě ramena spojují a vedou středem zadní strany lýtka a boční stranou kolem kotníku až na vnější stranu paty, po vnější hraně chodidla k základně nehtu malíčku, kde končí.

 

Meridián ledvin

Meridián ledvin

šou-tchaj-jang siao-čchang-ť-ing

Ledviny řídí metabolismus vody, podílejí se na zahřívání, řídí tvorbu kostí a vytváření dřeně (ledviny živí dřeň - dřeň živí kosti), výběžky kostí jsou zuby. Ledviny živí „moře dřeně“ (v tradiční čínské medicíně je tak nazýván mozek). Společně s játry, která skladují krev, ovlivňují stav vlasů. Pokud jsou vlasy šedivé, pak se jedná více o postižení ledvin, pokud vlasy vypadávají, jsou více postižena játra. Otvorem ledvin jsou uši, z emocí je to strach, který způsobuje pokles čchi. Ledviny jsou centrem vůle a motivace, dále mají na starosti ukládání paměťových stop, a to pro dlouhodobější paměť.

PRŮBĚH DRÁHY

Dráha ledvin začíná pod malíčkem nohy a postupuje šikmo středem nožní klenby, kolem vnitřního kotníku směrem nahoru vnitřní stranou lýtka, přes zákolení a stehna, proniká páteří, spojuje se s ledvinami a prostřednictvím spojnice s močovým měchýřem. Jeho přímá dráha vystupuje z ledvin nahoru, proniká do jater a bránice, vnořuje se do plic, postupuje podél hrdla a svírá kořen jazyka. Jeho další větev vychází z plic, spojnicí vede do srdce a shromažďuje se uprostřed hrudi. Na meridiánu ledvin leží 27 akupresurních bodů.

Meridián žlučníku

Meridián žlučníku

šou-tchaj-jang siao-čchang-ť-ing

 

Žlučník je vakovitý orgán hruškovitého tvaru uložený na spodině jater, sloužící ke skladování a úpravě žluči, která vzniká v játrech. Žlučník se vyprázdní např. po jídle, zejména tučném. Není nezbytný k životu ani k trávení potravy, avšak jejímu trávení napomáhá

PRŮBĚH DRÁHY

Začíná od vnějšího koutku oka, zvedá se v obloucích k temeni hlavy, klesá do prostoru za ucho, pokračuje po postranní části šíje na rameno, k jamce nad klíční kost a boční stranou trupu vede směrem dolů až k malíčku nohy. Od koutku oka se spouští nová větev až na dolní čelist, spojuje se s dráhou tří zářičů a přes lícní kost se vrací k oku. Průběh celé dráhy je komplikovaný. Má 44 akupresurních bodů. Jsou s ním spojeny tyto orgány: žlučník, žlučovody, žluč, mozek, mozková centra, mícha, mozkomíšní mok.

 

Meridián jater

Meridián jater

cu-ť ue-jin kan-ťing

Játra v těle jsou velkou laboratoří na čištění krve. Když je zatěžujeme nevhodnou stravou, nočním jídlem, alkoholem, ztěžujeme jim jejich práci. Játra pracují hlavně v noci, když spíme. Musí pročistit všechno, co jsme jim během dne nastřádali. Uskladňují ducha, proto mají úzký vztah k emocím. Snaží se zajistit jejich volný průchod směrem dovnitř a ven. Vlastní emocí jater je hněv.

PRŮBĚH DRÁHY
Jinová dráha probíhá vzestupně směrem nahoru od základny nehtu palce, přes nárt, vnitřní kotník, nad ním křižuje dráhu sleziny a postupuje za ní po vnitřní straně lýtka a stehna ke slabinám, kde obtáčí vnější pohlavní orgány. Vede přes spodní stranu břicha, odbočuje na stranu pod volná žebra. Další úsek má propojení na žaludek, játra a žlučník. Jedná se patrně o vnitřní odbočku. Od jater pokračuje vnitřní stranou trupu přes bránici a podžebří k hrdlu, za hltanem vniká do nosní dutiny, přes ni k očním nervům. Postupuje na temeno hlavy, kde se spojuje s kontrolním kanálem. Od očních nervů směřuje jedna větvička dráhy ke koutkům úst a zevnitř obtáčí rty. Poslední krátká větev vychází z jater, proniká bránicí a rozptyluje se do plic; podle některých pramenů však pokračuje až do oblasti žaludku a středního zářiče.

Meridián tenkého střeva

Meridián tenkého střeva

šou-tchaj-jang siao-čchang-ť-ing

 

Tenké střevo je důležitou součástí trávicí soustavy. Trávená strava ze žaludku se dostává do tenkého střeva, kde se uskutečňuje oddělování "čistého od kalného", to je toho, co má být dále tělem využito a toho, co má být z těla odvedeno.

Tenké střevo je úzce propojeno se srdcem - sdruženým orgánem v elementu "ministerskéhp ohně", dále se slezinou a ledvinymi, zejména je-li oslabena jejich energie. Podle tradiční čínské medicíny je poskládáno v šestnácti záhybech a pojímá do sebe vedle pevné stravy i velkou část vody. Jeho funkcí je příjem tráveniny, naplňování se a přesměrování potravy na vyživující esenci.

Dále řídí tělesné tekutiny a jejich oddělování a vylučování do tlustého střeva. Tekutý odpad se za pomoci trojitého zářiče a ledvin v podobě moči shromažďuje v močovém měchýři, odkud je jako moč vylučován. "Kalné" látky sestupují dolů a mění se v moč a stolici, "čisté" se vstřebávají do organismu. Při poruše se voda nedostává do močového měchýře a dostavuje se průjem.

PRŮBĚH DRÁHY
Jangová dráha probíhající vzestupně od ruky k hlavě. Začíná na vnější straně špičky malíčku, jde po spodní straně loktu na zadní stranu ramena přes lopatku pod 7. krční obratel.

 

 

Meridián srdce

Meridián srdce

šou-šao-jin sin-ťing

 

Podle čínské medicíny je srdce sídlo citu, proto veškeré emoce mají na kvalitu srdeční energie velký dopad. Funguje jako pumpa. Pravidelnými stahy přečerpává krev v cévách. Udržuje tak krevní oběh; zajišťuje, že se krev dostane do plic, kde se okysličí, a odtud ke všem buňkám. Srdce má největší aktivitu v letních měsících.

PRŮBĚH DRÁHY
Dráha srdce probíhá z největší části po vnitřní zadní straně ruky, kudy vede i její boční větev a šlachosvalová dráha. Začátek dráhy ruky je v srdci a odtud se rozvětvuje do tří směrů, jedna větev klesá dolů do tenkého střeva, druhá vede nahoru přes hltan až k očím a třetí jde přes plíce směrem do podpaží a odtud středem ruky až na špičku malíčku, kde končí.

 

Meridián osrdečníku

Meridián osrdečníku

šou-ťue-jin sin-pao-ťing

 

Také nazýván meridiánem perikardu (osrdečníku) či meridiánem oběhu a sexuality.
Osrdečník jako blána obalující srdce je chrání tím, že zadržuje škodlivé vlivy, jako je horko, chlad a jiné, a zabraňuje jim, aby přímo atakovaly srdce a vnikly do něj. Obal srdce je svrchovaným vládcem všech orgánů a sídlem ducha. Pod jeho vlivem je cévní a nervový systém, srdce, hrudník, žaludek, horní končetiny po vnitřní (dlaňové) straně.

PRŮBĚH DRÁHY
Jde o dráhu středního jinu ruky, ustupujícího jinu. Podle tradiční čínské medicíny jde o jinový meridián probíhající sestupně od hrudníku k ruce. Vychází z perikardu (osrdečníku) a sestupuje přes bránici do břicha, kde je v úzkém kontaktu s horní, střední a dolní částí břišní dutiny. Hrudní větev jde po vnitřní straně hrudníku a na povrch vystupuje o prst vedle prsní bradavky. Probíhá v krátké vzestupné linii mezi meridiány srdce a plic až k podpažní rýze. Zde ostře zahýbá na vnitřní stranu paže a dále probíhá po její vnitřní straně, přes dvouhlavý sval paže, přes střed lokte a středem předloktí na střed ruky a na vnitřní stranu bříška koncového článku středního prstu. Její další větev se zprostřed dlaně odděluje a vede po malíkové straně čtvrtého prstu na jeho konec. Tři palce pod podpažím pokračuje boční větev meridiánu zpět do středu hrudi, postupuje přes tři zářiče. Jedna její část jde nahoru podél hrdla a za uchem se spojuje s meridiánem tří zářičů. Meridián má 9 bodů.

Meridián tří zářičů

Meridián tří zářičů

šou-šao-jang san-ťiao-ťing

 

Podle starších názorů orgán tří zářičů nemá tvar. Podle novějších komunikuje horní, střední a dolní část trupu s jejich příslušnými orgány. Horní zářič s oblastí hrudníku, plic a srdce. Střední zářič má oblast horní části břicha s žaludkem, slezinou-slinivkou, a nakonec dolní zářič oblast dolní části břicha se střevním traktem, ledvinami a močovým měchýřem.
Je pravděpodobně shodný s energetickými centry (čakrami) nacházejícími se právě v těchto oblastech. Má vliv na sekreci hormonů z jednotlivých endokrinních žláz, řídí různé formy čchi a slouží jako pasáž pro tok čchi (začíná v ledvině a podporuje čisté tekutiny). Je cestou cirkulace životní energie, cestou transportu a přeměny vody a potravin - má řídící roli při transformaci energie a hmoty - řídí energii. Řídí cirkulaci vody.

PRŮBĚH DRÁHY
Podle tradiční čínské medicíny jde o jangový meridián horních končetin, střední jang ruky. Meridián probíhá vzestupně od ruky k hlavě. Začíná na malíkové straně prsteníku, u jeho nehtového lůžka. Probíhá mezi 4. a 5. záprstní kůstkou po hřbetní straně ruky, zápěstí, dále po hřbetní straně předloktí v jeho středu - mezi kostí vřetenní a loketní - překračuje loketní kloub, pokračuje po paži na rameno. V ramenní oblasti se kříží s dráhou žlučníku a jde nad horní části lopatky k 7. krčnímu obratli a od něj dopředu přes kápový sval do hrudníku, kde se spojuje s osrdečníkem a pak pokračuje přímo dolů do břicha, kde má vztahy k horní, střední a dolní dutině břišní. Hrudní větev pokračuje z hrudníku směrem nahoru do nadklíčkové jamky a odtud po krku. Dále obkružuje ušní boltec a jde do oční krajiny. Ušní větev, začínající v oblasti za uchem, vstupuje do ucha, kříží shora uvedenou větev a dosahuje zevního očního koutku, kde se spojí s dráhou močového měchýře. Dráha má celkem 23 bodů.

Meridián žaludku

Meridián žaludku

cu-jang-ming wej-ťing

 

Pro člověka je nejdůležitější čchi žaludku, neboť z ní se ve spolupráci se slezinou vytváří postnatální energie, která je zdrojem životní síly pro celý organismus. Když je silná čchi žaludku, pak jsou silné i ostatní orgány. Proto je nesmírně důležité harmonizovat žaludek, neboť nedostatečná čchi je příčinou nejrůznějších onemocnění.
Potrava se po počátečním rozmělnění v ústech dostává do žaludku, kde po určitou dobu setrvává a je dále zpracovávána. Žaludek tak řídí příjem a skladování potravy. Při oslabení jeho funkce dochází k nechutenství a nadýmání v žaludku. Potrava v žaludku je rozkládána a podle tradiční čínské medicíny se z ní vytvářejí jemné esence, které čchi sleziny roz¬vádí do celého těla. Z žaludku potrava postupuje do tenkého střeva, kde pokračuje proces trávení a zažívání.

PRŮBĚH DRÁHY
Jde o jangový meridián probíhající sestupně od hlavy k noze.
Začíná pod středem zorničky, pokračuje v této linii ke kořeni nosu a vstupuje do horní čelisti.
Pokračuje kolem úst a setkává se s předním středním meridiánem. Dále jde podle úhlu čelisti před uchem a setkává se s meridiánem žlučníku. Pokračuje až k přední vlasové hranici.
Obličejová větev jde dolů podle hrdla do nadklíčkové krajiny, pokračuje po hrudníku v linii jdoucí středem klíční kosti a prsní bradavky, vstupuje dovnitř těla, prochází bránicí, aby vstoupila do žaludku a spojila se s meridiánem sleziny. Hlavní dráha se dostává více ke středu těla. Od střední tělesné linie a sestupuje k pupeční krajině, kde vnitřní větev vstupuje do dolní části břicha. Hlavní větev sestupuje dále po břiše, po přední straně stehna, po přední a boční straně bérce na hřbet nohy a končí na zevní straně prostředního prstce nohy. Větévka odstupující z hřbetu nohy končí na palci, kde se pojí s meridiánem sleziny-slinivky. Má 45 bodů.

Meridián sleziny a slinivky

Meridián sleziny a slinivky

cu-tchaj-jin pchi-ťing

 

Slezina spolu se žaludkem jsou podkladem pro tvorbu postnatální čchi, která je základem pro doplňování prenatální energie a výživu celého těla. Podle tradiční čínské medicíny slezina napomáhá rozkládat potravu, přeměňovat ji na jemnou esenci, kterou rozvádí po celém těle. Obnovuje a doplňuje krev a je zodpovědná za její tvorbu.

PRŮBĚH DRÁHY
Jde o jinový meridián probíhající vzestupně od nohy k hrudníku. Pravá větev odpovídá slinivce břišní, levá slezině. Začíná na mediální straně posledního článku palce nohy, odtud pokračuje po hranici červené a bílé kůže na vnitřní straně nohy k vnitřnímu kotníku. Potom jde po zadní ploše holenní kosti a střední ploše bérce před meridiánem jater. Dostává se na přední a vnitřní plochu kolenního kloubu a stehna a vstupuje do břišní dutiny, kde se dostává do sleziny a komunikuje se žaludkem. Pokračuje po břiše v linii jdoucí středem klíční kosti, pak po boční straně hrudníku až do 2. mezižebří, odkud se vydává vnitřní větev jdoucí k jícnu a pokračující až ke kořeni jazyka. Žaludeční větev opouští žaludek, dostává se přes bránici a vstupuje do srdce, kde se spojuje s jeho meridiánem. Zevní větev pokračuje sestupně a končí ve střední podpažní čáře v 6. mezižebří. Má také spoje s předním středním meridiánem a meridiány žlučníku a ledvin.

Meridián tlustého střeva

Meridián tlustého střeva

šou-jang-ming ta-čchang-ťing

 

Tlusté střevo představuje poslední úsek zažívacího traktu. Jeho úkolem je vylučování a hospodaření s vodou. Tlusté střevo ji vstřebává a zadržuje a vylučuje z těla odpadní látky. Také má vliv na hladké svalstvo tlustého střeva, a zejmé¬na ovlivňuje sliznice, hlavně dýchacích cest, ústní, nosní a zažívacího traktu.
Pod kontrolu meridiánu tlustého střeva patří tlusté střevo včetně esovité kličky, avšak jeho konec patří pod vliv meridiánu ledvin.

PRŮBĚH DRÁHY
Podle tradiční čínské medicíny jde o jangový meridián probíhající vzestupně od ruky k hlavě. Začíná na palcové straně posledního článku ukazováku u kořene nehtového lůžka. Podél ukazováku postupuje do 1. meziprstního prostoru a dále v jamce mezi šlachami krátkého a dlouhého natahovače palce a po hřbetní palcové straně předloktí a paže na nejvyšší bod ramen, odkud se podél předního okraje nadpažku dostává k 7. krčnímu obratli. Odtud se stáčí do nadlopatkové jamky, aby komunikoval s plícemi. Dále pokračuje přes bránici do tlustého střeva. Větev z nad- lopatkové jamky vystupuje na krk, jde přes tváře až k dolním zubům a dásním. Potom se zakřivuje kolem horního rtu a kříží symetrický meridián nad horním rtem (jako jediný z meridiánů). Odtud se tedy levý meridián dostává na pravou stranu a opačně a končí u nosního křídla, kde se spojuje s meridiánem žaludku.

Meridián plic

Meridián plic

šou-tchaj-jin fej-ťing

 
Plíce jsou nábojem životní energie. Jsou pánem sestupné energie jdoucí shora, zvenku směrem dolů. Jde o dechovou energii, která se kombinuje s energií výživnou z potravy.
Vládnou čchi tvořenou v plicích. Kontrolují dýchání a pečují o rozvod energie čchi.
Zevně mají vztah ke kůži, vlasům a nosu. Pomáhají srdci zejména při oběhu krve. Jestliže chybí energie plic, nemůže krev obíhat, chybí-li krev, nemá energie prostředí pro oběh v těle.
Podporují oběh vody. Podle tradičních názorů se voda, která se dostane do těla zažíváním ze žaludku, absorbuje ve slezině. Ze sleziny stoupá do plic, kde se částečně vylučuje dechem, částečně klesá dolů a sestupuje meridiánem tří zářičů do ledvin, v nichž se mění na jangovou originální energii. Z ledvin jde pak meridiánem močového měchýře.

PRŮBĚH DRÁHY
Podle tradiční čínské medicíny jde o jinový meridián probíhající sestupně od hrudníku k ruce. V meridiánu převažuje jang, proto na něj mají silný vliv všechny duševní pochody.
Jeho vnitřní průběh začíná ve střední části hrudní dutiny, směřuje dolů a dostává se do kontaktu s tlustým střevem. Otáčí se zpět a vrací se podél horní části žaludku přes bránici do plic. Na povrch vystupuje v 2. mezižebří, uprostřed mezi linií prsní bradavky a podpaží, odtud stoupá k 1. mezižebří, kde se stáčí ke středu dvojhlavého svalu a k lokti, aby probíhal dále po palcové a dlaňové straně předloktí a ruky ke koncovému článku palce. Něco málo nad zápěstím vydává větev jdoucí na palcovou stranu ukazováku, kde se spojuje s meridiánem tlustého střeva. Má celkem 11 bodů. Důležitým je 7. bod (le-cjue) nacházející se nad zápěstím. Jeho indikací jsou všechna plicní onemocnění a onemocnění kůže. Mobilizuje energetický stav organismu. Je také bodem přechodu k meridiánu tlustého střeva.

next arrow