Zeptejte se našich odborníků

linka zelena

kolceko1
Položíte dotaz
Je to zdarma.
sipka mala
kolceko2
Přiřadíme ho 
nejvhodnějšímu odborníkovi
sipka mala
kolceko3
Do 48 hodin budete 
mít odpověď v emailu
 

Captcha
 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Diochi, spol. s r.o. IČ 27087468 se sídlem Žampiónová 2, 104 00 Praha 10 - Pitkovice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Průmyslová 1306/7, Praha 10, 102 00

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 222764004

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Petr Muller, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy o registraci ve Sféra klubu Diochi.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu společnost Technodat Develop, s.r.o. tř. T. Bati 3295, Zlín a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • Spolupracující osoby dle Smlouvy o obchodním zastupování – jednotlivé Sféra klub Diochi. (dále jen SKD):
 • SKD Praha – Alena Čermáková, Mníšek p.Brdy, Rymáně 844, IČ:63971224
 • SKD Český Těšín, Bc. Marek Liška, Mezi lány 271, Český Těšín, IČ:76375684
 • SKD Brno, Ing. Radka Moudrá, Bezručova 13, Brno, IČ: 75687054
 • SKD Písek, Hana Grasslová, Sagermann s.r.o., Třída národní svobody 21/18, Pražské předměstí, Písek
 • SKD Liberec, Dagmar Šlechtová, Na jezírku 625, Libeec 6, IČ: 46037128
 • SKD České Budějovice, Alena Mitter, Mánesova 359/21, České Budějovice, IČ: 65045441
 • SKD Tábor, Iveta Vrtišková, Koželužská 140, Tábor, IČ: 68545690
 • SKD Boskovice, Zdeňka Kostíková, Moravská Chrastová 147, Brněnec, IČ: 64473597
 • SKD Třebíč, Leoš Poskočil, Luční 47, Třebíč, IČ: 12151432
 • SKD Pardubice, Zdeňka Heváková, Bělehradská 311, Polabiny, Pardubice II, IČ: 69866112
 • SKD Prostějov, Bylinková apatika s.r.o., Borová 1370/13, Domamyslice, Prostějov, IČ: 05212413
 • SKD Zlín, Dagmar Buráňová, Lípa 267, IČ: 72368012
 • SKD Ostrava, Apavar spol. s r.o., Bukovanského 1329/33, Slezská Ostrava, Ostrava, IČ: 25825194
 • SKD Ústí nad Labem, Eva Krčilová, Revoluční 6,m Ústí nad Labem, IČ: 63746972
 • SKD Kroměříž, Hana Mikulenčáková, Pod Křiby 5630/C, Zlín, IČ: 48470635
 • SKD Olomouc, Mgr. Petra Konečná, Večeřova 416/75, Křelov-Břuchotín, IČ: 73163040
 • SKD Karlovy Vary, Naděžda Jandová, Brigádníků 1404/18, Karlovy Vary, IČ: 43307604
 • SKD Neratovice, Miroslav Svoboda, Nám. Republiky 990, Neratovice, IČ: 61120944
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

MERIDIÁNY PODLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

previous arrow
Slide

MERIDIÁNY


Základem všech aktivit v člověku i přírodě je energie.

Za základ energetického komplexu považujeme 12 hlavních drah. Jsou představovány jangovým (dutým) nebo jinovým (plným) vnitřním orgánem. Jsou to např. meridián ledvin s meridiánem močového měchýře, meridián tenkého střeva a plic… Tyto dráhy vzájemně propojuje dalších 8 vedlejších meridiánů, např. meridián opasku... Energie prochází všemi uvedenými drahami a její harmonický průtok je základem pro naše zdraví. Případná disharmonie má za následek nejen fyzické projevy nemoci, ale i narušenou psychickou rovnováhu. Při řešení zdravotních komplikací je proto důležité věnovat pozornost celému organizmu, ne pouze jednotlivému orgánu.

Energie prochází všemi uvedenými drahami a její harmonický průtok je základem pro naše zdraví.
"NEMOCI MŮŽEME PŘEDEJÍT, KDYŽ VYROVNÁME NEDOSTATEK ENERGIE V MERIDIÁNECH. CÍLEM PRODUKTŮ DIOCHI JE ZHARMONIZOVAT ENERGETICKOU SÍŤ DŘÍVE, NEŽ DOJDE K DLOUHODOBÉMU ENERGETICKÉMU ÚBYTKU"

Meridián močového měchýře

Meridián močového měchýře

ccu-tchaj-jang pchang-kuang-ťing

 

Močový měchýř se nachází v dolním ohništi a je řízen ledvinami. Má funkci shromažďování a vylučování odpadních tekutin. Do močového měchýře může sestoupit škodlivá vlhkost ze sleziny či po dráze jater horko z tohoto orgánu nebo přes tenké střevo horko ze srdce. Narušení funkce močového měchýře se objeví také při stagnaci čchi jater nebo při napadení vnějšími škodlivinami.

PRŮBĚH DRÁHY
Nejdelší a nejkomplikovanější dráha, začíná u vnitřního koutku oka, stoupá vzhůru přes čelo na temeno, kde jsou také odbočky vedoucí do ucha a mozku, pokračuje přes zátylek odtud se spouští dolu, na šíjovém svalu se větví do dvou souběžných ramen, které jdou podél páteře. V oblasti pasu má spojnici s ledvinami a močovým měchýřem. Od pasu pokračuje další větev ke kostrči, přes sedací sval se vnořuje na zadní stranu stehna a jeho středem klesá až do jamky za kolenem. Vnější rameno postupuje od šíje přes vnitřní horní okraj lopatky až na kříž, dále pokračuje přes sedací sval kolem kyčelního kloubu až do jamky za kolenem. Zde se obě ramena spojují a vedou středem zadní strany lýtka a boční stranou kolem kotníku až na vnější stranu paty, po vnější hraně chodidla k základně nehtu malíčku, kde končí.

 

Meridián ledvin

Meridián ledvin

šou-tchaj-jang siao-čchang-ť-ing

Ledviny řídí metabolismus vody, podílejí se na zahřívání, řídí tvorbu kostí a vytváření dřeně (ledviny živí dřeň - dřeň živí kosti), výběžky kostí jsou zuby. Ledviny živí „moře dřeně“ (v tradiční čínské medicíně je tak nazýván mozek). Společně s játry, která skladují krev, ovlivňují stav vlasů. Pokud jsou vlasy šedivé, pak se jedná více o postižení ledvin, pokud vlasy vypadávají, jsou více postižena játra. Otvorem ledvin jsou uši, z emocí je to strach, který způsobuje pokles čchi. Ledviny jsou centrem vůle a motivace, dále mají na starosti ukládání paměťových stop, a to pro dlouhodobější paměť.

PRŮBĚH DRÁHY

Dráha ledvin začíná pod malíčkem nohy a postupuje šikmo středem nožní klenby, kolem vnitřního kotníku směrem nahoru vnitřní stranou lýtka, přes zákolení a stehna, proniká páteří, spojuje se s ledvinami a prostřednictvím spojnice s močovým měchýřem. Jeho přímá dráha vystupuje z ledvin nahoru, proniká do jater a bránice, vnořuje se do plic, postupuje podél hrdla a svírá kořen jazyka. Jeho další větev vychází z plic, spojnicí vede do srdce a shromažďuje se uprostřed hrudi. Na meridiánu ledvin leží 27 akupresurních bodů.

Meridián žlučníku

Meridián žlučníku

šou-tchaj-jang siao-čchang-ť-ing

 

Žlučník je vakovitý orgán hruškovitého tvaru uložený na spodině jater, sloužící ke skladování a úpravě žluči, která vzniká v játrech. Žlučník se vyprázdní např. po jídle, zejména tučném. Není nezbytný k životu ani k trávení potravy, avšak jejímu trávení napomáhá

PRŮBĚH DRÁHY

Začíná od vnějšího koutku oka, zvedá se v obloucích k temeni hlavy, klesá do prostoru za ucho, pokračuje po postranní části šíje na rameno, k jamce nad klíční kost a boční stranou trupu vede směrem dolů až k malíčku nohy. Od koutku oka se spouští nová větev až na dolní čelist, spojuje se s dráhou tří zářičů a přes lícní kost se vrací k oku. Průběh celé dráhy je komplikovaný. Má 44 akupresurních bodů. Jsou s ním spojeny tyto orgány: žlučník, žlučovody, žluč, mozek, mozková centra, mícha, mozkomíšní mok.

 

Meridián jater

Meridián jater

cu-ť ue-jin kan-ťing

Játra v těle jsou velkou laboratoří na čištění krve. Když je zatěžujeme nevhodnou stravou, nočním jídlem, alkoholem, ztěžujeme jim jejich práci. Játra pracují hlavně v noci, když spíme. Musí pročistit všechno, co jsme jim během dne nastřádali. Uskladňují ducha, proto mají úzký vztah k emocím. Snaží se zajistit jejich volný průchod směrem dovnitř a ven. Vlastní emocí jater je hněv.

PRŮBĚH DRÁHY
Jinová dráha probíhá vzestupně směrem nahoru od základny nehtu palce, přes nárt, vnitřní kotník, nad ním křižuje dráhu sleziny a postupuje za ní po vnitřní straně lýtka a stehna ke slabinám, kde obtáčí vnější pohlavní orgány. Vede přes spodní stranu břicha, odbočuje na stranu pod volná žebra. Další úsek má propojení na žaludek, játra a žlučník. Jedná se patrně o vnitřní odbočku. Od jater pokračuje vnitřní stranou trupu přes bránici a podžebří k hrdlu, za hltanem vniká do nosní dutiny, přes ni k očním nervům. Postupuje na temeno hlavy, kde se spojuje s kontrolním kanálem. Od očních nervů směřuje jedna větvička dráhy ke koutkům úst a zevnitř obtáčí rty. Poslední krátká větev vychází z jater, proniká bránicí a rozptyluje se do plic; podle některých pramenů však pokračuje až do oblasti žaludku a středního zářiče.

Meridián tenkého střeva

Meridián tenkého střeva

šou-tchaj-jang siao-čchang-ť-ing

 

Tenké střevo je důležitou součástí trávicí soustavy. Trávená strava ze žaludku se dostává do tenkého střeva, kde se uskutečňuje oddělování "čistého od kalného", to je toho, co má být dále tělem využito a toho, co má být z těla odvedeno.

Tenké střevo je úzce propojeno se srdcem - sdruženým orgánem v elementu "ministerskéhp ohně", dále se slezinou a ledvinymi, zejména je-li oslabena jejich energie. Podle tradiční čínské medicíny je poskládáno v šestnácti záhybech a pojímá do sebe vedle pevné stravy i velkou část vody. Jeho funkcí je příjem tráveniny, naplňování se a přesměrování potravy na vyživující esenci.

Dále řídí tělesné tekutiny a jejich oddělování a vylučování do tlustého střeva. Tekutý odpad se za pomoci trojitého zářiče a ledvin v podobě moči shromažďuje v močovém měchýři, odkud je jako moč vylučován. "Kalné" látky sestupují dolů a mění se v moč a stolici, "čisté" se vstřebávají do organismu. Při poruše se voda nedostává do močového měchýře a dostavuje se průjem.

PRŮBĚH DRÁHY
Jangová dráha probíhající vzestupně od ruky k hlavě. Začíná na vnější straně špičky malíčku, jde po spodní straně loktu na zadní stranu ramena přes lopatku pod 7. krční obratel.

 

 

Meridián srdce

Meridián srdce

šou-šao-jin sin-ťing

 

Podle čínské medicíny je srdce sídlo citu, proto veškeré emoce mají na kvalitu srdeční energie velký dopad. Funguje jako pumpa. Pravidelnými stahy přečerpává krev v cévách. Udržuje tak krevní oběh; zajišťuje, že se krev dostane do plic, kde se okysličí, a odtud ke všem buňkám. Srdce má největší aktivitu v letních měsících.

PRŮBĚH DRÁHY
Dráha srdce probíhá z největší části po vnitřní zadní straně ruky, kudy vede i její boční větev a šlachosvalová dráha. Začátek dráhy ruky je v srdci a odtud se rozvětvuje do tří směrů, jedna větev klesá dolů do tenkého střeva, druhá vede nahoru přes hltan až k očím a třetí jde přes plíce směrem do podpaží a odtud středem ruky až na špičku malíčku, kde končí.

 

Meridián osrdečníku

Meridián osrdečníku

šou-ťue-jin sin-pao-ťing

 

Také nazýván meridiánem perikardu (osrdečníku) či meridiánem oběhu a sexuality.
Osrdečník jako blána obalující srdce je chrání tím, že zadržuje škodlivé vlivy, jako je horko, chlad a jiné, a zabraňuje jim, aby přímo atakovaly srdce a vnikly do něj. Obal srdce je svrchovaným vládcem všech orgánů a sídlem ducha. Pod jeho vlivem je cévní a nervový systém, srdce, hrudník, žaludek, horní končetiny po vnitřní (dlaňové) straně.

PRŮBĚH DRÁHY
Jde o dráhu středního jinu ruky, ustupujícího jinu. Podle tradiční čínské medicíny jde o jinový meridián probíhající sestupně od hrudníku k ruce. Vychází z perikardu (osrdečníku) a sestupuje přes bránici do břicha, kde je v úzkém kontaktu s horní, střední a dolní částí břišní dutiny. Hrudní větev jde po vnitřní straně hrudníku a na povrch vystupuje o prst vedle prsní bradavky. Probíhá v krátké vzestupné linii mezi meridiány srdce a plic až k podpažní rýze. Zde ostře zahýbá na vnitřní stranu paže a dále probíhá po její vnitřní straně, přes dvouhlavý sval paže, přes střed lokte a středem předloktí na střed ruky a na vnitřní stranu bříška koncového článku středního prstu. Její další větev se zprostřed dlaně odděluje a vede po malíkové straně čtvrtého prstu na jeho konec. Tři palce pod podpažím pokračuje boční větev meridiánu zpět do středu hrudi, postupuje přes tři zářiče. Jedna její část jde nahoru podél hrdla a za uchem se spojuje s meridiánem tří zářičů. Meridián má 9 bodů.

Meridián tří zářičů

Meridián tří zářičů

šou-šao-jang san-ťiao-ťing

 

Podle starších názorů orgán tří zářičů nemá tvar. Podle novějších komunikuje horní, střední a dolní část trupu s jejich příslušnými orgány. Horní zářič s oblastí hrudníku, plic a srdce. Střední zářič má oblast horní části břicha s žaludkem, slezinou-slinivkou, a nakonec dolní zářič oblast dolní části břicha se střevním traktem, ledvinami a močovým měchýřem.
Je pravděpodobně shodný s energetickými centry (čakrami) nacházejícími se právě v těchto oblastech. Má vliv na sekreci hormonů z jednotlivých endokrinních žláz, řídí různé formy čchi a slouží jako pasáž pro tok čchi (začíná v ledvině a podporuje čisté tekutiny). Je cestou cirkulace životní energie, cestou transportu a přeměny vody a potravin - má řídící roli při transformaci energie a hmoty - řídí energii. Řídí cirkulaci vody.

PRŮBĚH DRÁHY
Podle tradiční čínské medicíny jde o jangový meridián horních končetin, střední jang ruky. Meridián probíhá vzestupně od ruky k hlavě. Začíná na malíkové straně prsteníku, u jeho nehtového lůžka. Probíhá mezi 4. a 5. záprstní kůstkou po hřbetní straně ruky, zápěstí, dále po hřbetní straně předloktí v jeho středu - mezi kostí vřetenní a loketní - překračuje loketní kloub, pokračuje po paži na rameno. V ramenní oblasti se kříží s dráhou žlučníku a jde nad horní části lopatky k 7. krčnímu obratli a od něj dopředu přes kápový sval do hrudníku, kde se spojuje s osrdečníkem a pak pokračuje přímo dolů do břicha, kde má vztahy k horní, střední a dolní dutině břišní. Hrudní větev pokračuje z hrudníku směrem nahoru do nadklíčkové jamky a odtud po krku. Dále obkružuje ušní boltec a jde do oční krajiny. Ušní větev, začínající v oblasti za uchem, vstupuje do ucha, kříží shora uvedenou větev a dosahuje zevního očního koutku, kde se spojí s dráhou močového měchýře. Dráha má celkem 23 bodů.

Meridián žaludku

Meridián žaludku

cu-jang-ming wej-ťing

 

Pro člověka je nejdůležitější čchi žaludku, neboť z ní se ve spolupráci se slezinou vytváří postnatální energie, která je zdrojem životní síly pro celý organismus. Když je silná čchi žaludku, pak jsou silné i ostatní orgány. Proto je nesmírně důležité harmonizovat žaludek, neboť nedostatečná čchi je příčinou nejrůznějších onemocnění.
Potrava se po počátečním rozmělnění v ústech dostává do žaludku, kde po určitou dobu setrvává a je dále zpracovávána. Žaludek tak řídí příjem a skladování potravy. Při oslabení jeho funkce dochází k nechutenství a nadýmání v žaludku. Potrava v žaludku je rozkládána a podle tradiční čínské medicíny se z ní vytvářejí jemné esence, které čchi sleziny roz¬vádí do celého těla. Z žaludku potrava postupuje do tenkého střeva, kde pokračuje proces trávení a zažívání.

PRŮBĚH DRÁHY
Jde o jangový meridián probíhající sestupně od hlavy k noze.
Začíná pod středem zorničky, pokračuje v této linii ke kořeni nosu a vstupuje do horní čelisti.
Pokračuje kolem úst a setkává se s předním středním meridiánem. Dále jde podle úhlu čelisti před uchem a setkává se s meridiánem žlučníku. Pokračuje až k přední vlasové hranici.
Obličejová větev jde dolů podle hrdla do nadklíčkové krajiny, pokračuje po hrudníku v linii jdoucí středem klíční kosti a prsní bradavky, vstupuje dovnitř těla, prochází bránicí, aby vstoupila do žaludku a spojila se s meridiánem sleziny. Hlavní dráha se dostává více ke středu těla. Od střední tělesné linie a sestupuje k pupeční krajině, kde vnitřní větev vstupuje do dolní části břicha. Hlavní větev sestupuje dále po břiše, po přední straně stehna, po přední a boční straně bérce na hřbet nohy a končí na zevní straně prostředního prstce nohy. Větévka odstupující z hřbetu nohy končí na palci, kde se pojí s meridiánem sleziny-slinivky. Má 45 bodů.

Meridián sleziny a slinivky

Meridián sleziny a slinivky

cu-tchaj-jin pchi-ťing

 

Slezina spolu se žaludkem jsou podkladem pro tvorbu postnatální čchi, která je základem pro doplňování prenatální energie a výživu celého těla. Podle tradiční čínské medicíny slezina napomáhá rozkládat potravu, přeměňovat ji na jemnou esenci, kterou rozvádí po celém těle. Obnovuje a doplňuje krev a je zodpovědná za její tvorbu.

PRŮBĚH DRÁHY
Jde o jinový meridián probíhající vzestupně od nohy k hrudníku. Pravá větev odpovídá slinivce břišní, levá slezině. Začíná na mediální straně posledního článku palce nohy, odtud pokračuje po hranici červené a bílé kůže na vnitřní straně nohy k vnitřnímu kotníku. Potom jde po zadní ploše holenní kosti a střední ploše bérce před meridiánem jater. Dostává se na přední a vnitřní plochu kolenního kloubu a stehna a vstupuje do břišní dutiny, kde se dostává do sleziny a komunikuje se žaludkem. Pokračuje po břiše v linii jdoucí středem klíční kosti, pak po boční straně hrudníku až do 2. mezižebří, odkud se vydává vnitřní větev jdoucí k jícnu a pokračující až ke kořeni jazyka. Žaludeční větev opouští žaludek, dostává se přes bránici a vstupuje do srdce, kde se spojuje s jeho meridiánem. Zevní větev pokračuje sestupně a končí ve střední podpažní čáře v 6. mezižebří. Má také spoje s předním středním meridiánem a meridiány žlučníku a ledvin.

Meridián tlustého střeva

Meridián tlustého střeva

šou-jang-ming ta-čchang-ťing

 

Tlusté střevo představuje poslední úsek zažívacího traktu. Jeho úkolem je vylučování a hospodaření s vodou. Tlusté střevo ji vstřebává a zadržuje a vylučuje z těla odpadní látky. Také má vliv na hladké svalstvo tlustého střeva, a zejmé¬na ovlivňuje sliznice, hlavně dýchacích cest, ústní, nosní a zažívacího traktu.
Pod kontrolu meridiánu tlustého střeva patří tlusté střevo včetně esovité kličky, avšak jeho konec patří pod vliv meridiánu ledvin.

PRŮBĚH DRÁHY
Podle tradiční čínské medicíny jde o jangový meridián probíhající vzestupně od ruky k hlavě. Začíná na palcové straně posledního článku ukazováku u kořene nehtového lůžka. Podél ukazováku postupuje do 1. meziprstního prostoru a dále v jamce mezi šlachami krátkého a dlouhého natahovače palce a po hřbetní palcové straně předloktí a paže na nejvyšší bod ramen, odkud se podél předního okraje nadpažku dostává k 7. krčnímu obratli. Odtud se stáčí do nadlopatkové jamky, aby komunikoval s plícemi. Dále pokračuje přes bránici do tlustého střeva. Větev z nad- lopatkové jamky vystupuje na krk, jde přes tváře až k dolním zubům a dásním. Potom se zakřivuje kolem horního rtu a kříží symetrický meridián nad horním rtem (jako jediný z meridiánů). Odtud se tedy levý meridián dostává na pravou stranu a opačně a končí u nosního křídla, kde se spojuje s meridiánem žaludku.

Meridián plic

Meridián plic

šou-tchaj-jin fej-ťing

 
Plíce jsou nábojem životní energie. Jsou pánem sestupné energie jdoucí shora, zvenku směrem dolů. Jde o dechovou energii, která se kombinuje s energií výživnou z potravy.
Vládnou čchi tvořenou v plicích. Kontrolují dýchání a pečují o rozvod energie čchi.
Zevně mají vztah ke kůži, vlasům a nosu. Pomáhají srdci zejména při oběhu krve. Jestliže chybí energie plic, nemůže krev obíhat, chybí-li krev, nemá energie prostředí pro oběh v těle.
Podporují oběh vody. Podle tradičních názorů se voda, která se dostane do těla zažíváním ze žaludku, absorbuje ve slezině. Ze sleziny stoupá do plic, kde se částečně vylučuje dechem, částečně klesá dolů a sestupuje meridiánem tří zářičů do ledvin, v nichž se mění na jangovou originální energii. Z ledvin jde pak meridiánem močového měchýře.

PRŮBĚH DRÁHY
Podle tradiční čínské medicíny jde o jinový meridián probíhající sestupně od hrudníku k ruce. V meridiánu převažuje jang, proto na něj mají silný vliv všechny duševní pochody.
Jeho vnitřní průběh začíná ve střední části hrudní dutiny, směřuje dolů a dostává se do kontaktu s tlustým střevem. Otáčí se zpět a vrací se podél horní části žaludku přes bránici do plic. Na povrch vystupuje v 2. mezižebří, uprostřed mezi linií prsní bradavky a podpaží, odtud stoupá k 1. mezižebří, kde se stáčí ke středu dvojhlavého svalu a k lokti, aby probíhal dále po palcové a dlaňové straně předloktí a ruky ke koncovému článku palce. Něco málo nad zápěstím vydává větev jdoucí na palcovou stranu ukazováku, kde se spojuje s meridiánem tlustého střeva. Má celkem 11 bodů. Důležitým je 7. bod (le-cjue) nacházející se nad zápěstím. Jeho indikací jsou všechna plicní onemocnění a onemocnění kůže. Mobilizuje energetický stav organismu. Je také bodem přechodu k meridiánu tlustého střeva.

next arrow