Co vás při Hudební lázni čeká?

Zvu vás do prostoru, který je vždy vyladěn do posledního detailu, vyčištěn zvukem a dřevem palo santo. Vstoupíte do sálu plného svící a luceren, v rohu praská krb a vzduchem se nese jemná vůně přírodního vykuřovadla. Můžete si vybrat, na jakou podložku si lehnete, přikryjete se dekou a na polštářku už na vás čeká maska na oči. Budu hrát na rozličné hudební nástroje a zpívat. Zvuk může různě působit na vaše tělo, emoce i na vaši duši. Je to reakce způsobená zákonem rezonance, který později vysvětlím. Zážitek je pro každého jedinečný, podle toho, co právě potřebujete, čím procházíte a jak moc si dovolíte se otevřít.
Začínáme...

Za doprovodu velké zpívající kovové mísy z Indie vás navedu krátkou meditací k uvolnění celého těla. Pak se průběh přizpůsobuje momentální situaci. Používám spoustu různých hudebních a zvukových nástrojů jako třeba deštný sloup, křišťálové mísy (čiré i matné), šamanský buben, indiánskou flétnu, chřestidla, sundrum, znějící dřevěnou mísu z Anglie, zvonkohry, zvonečky a můj milovaný shruti-box (indické varhánky). Při gongové lázni používám i skoro metrový gong značky Paiste. A samozřejmě svůj hlas. Trvalo mi roky se k němu propracovat a překonat svou nejistotu a obrovskou trému. Svůj hlas teď vnímám jako nástroj, který využívá vyšší zdroj k manifestaci toho, co je potřeba. Mým záměrem je vždy vytvoření prostoru k léčení, otevření srdce a vyslyšení hlasu duše. Protože právě vaše duše ví, co je pro vás nejlepší…  

Dnešní dobou přetížená a zrychlená mysl nás udržuje ve stavu permanentního napětí a stresu. V momentě, kdy se naše mysl uvolní a přeneseme se do těla, tělo automaticky započně samoléčící proces. Například hluboké a pravidelné zvuky velkého šamanského bubnu, zpívajících mís a gongu jsou úžasné ke zpomalení mysli. Svými hlubokými frekvencemi přelaďují i mozkovou činnost do pásma meditace a relaxace i hlubokého spánku. Do přítomného okamžiku vás zase navedu hlasem a zvonkohrou na konci lázně.

Ze studia, z vlastní zkušenosti i ze zpětných vazeb od lidí, kteří hudební lázně zažili, vím, že se vám může ulevit na mnoha úrovních. Pomohou vám dočerpat energii, zlepšit spánek, ulevit od stresu, od bolesti, můžete si uvědomit své potřeby (např. potřebu odpočinku a sebepéče), prohloubit dýchání a další. Emocionálně se vám může ulevit odplavením potlačených pocitů a celkovým zklidněním a odstupem od každodenních problémů. Na duchovní úrovni se naladíte zpátky na sebe, vyslechnete si hlas své duše, otevřete své srdce, uvědomíte si, co je pro vás opravdu důležité.

Mé hudební lázně trvají většinou 80 minut a čas při nich plyne úplně jinak. Můžete toho prožít spoustu, nebo mít pocit, že to byla pouze chvíle. Hudební lázeň se dá zažít nejenom ve skupině, ale také individuálně. Při individuální hudební lázni je celý proces zaměřen přímo na vás a na vaše potřeby. Některé hudební nástroje přikládám přímo na tělo.

Zvukoterapie na základě analýzy hlasu

Do světa zvuků se můžete ponořit ještě hlouběji a využít tento úžasný „nástroj“ k hlubokému léčení – můžete se rozhodnout pro individuální Zvukoterapii na základě analýzy hlasu, kterou jsem vystudovala u Elaine Thompson ve Velké Británii. Od ní mám speciální software, který pomocí grafu ukáže, které tóny a frekvence ve své běžné mluvě často používáte, které méně často a které vám třeba chybí. Jsme totiž takovými chodícími symfoniemi.

Náš hlas vypovídá o našem celkovém stavu. Při základní hlasové analýze můžeme vidět rozložení energie podle systému čaker. Můžeme se ale také podívat na specifické frekvence a odhalit například to, který sval je ve stresu. Každá frekvence má jinou frekvenci, která je na ní navázaná – podobně jako houpačka. Pokud je frekvence jednoho svalu pod stresem, tzn. je zastoupená hodně, tak ta, která je na ní navázaná, bude naopak velice nízká. Pokud tu nízkou začneme doplňovat, houpačka se začne vyvažovat a frekvence pod stresem se začne snižovat – odezní třeba bolest.

Náš hlas vypovídá o našem celkovém stavu.

Během terapie, která obsahuje 4 sezení po zhruba týdnu, pracuji se třemi přístupy. Na speciálním lůžku s reproduktory testuji specifické frekvence, které jsou pro každého individuální. Během testování se mohou uvolnit fyzické i emocionální bloky. Vybrané frekvence potom dostanete domů na poslech po dobu 6–8 týdnů. Dále spolu budeme objevovat váš harmonizující hlas, což je specifický tón, který je potřeba do vašeho spektra frekvencí doplnit a při jehož poslechu i zpěvu vám bude dobře – budete se cítit vyrovnanější a více naladěni sami na sebe. Budete cítit podporu v sobě samých a to je důležité pro každou náročnější situaci v životě, kterou musíte projít.

Při sezeních pro celkovou harmonizaci organizmu používám specifické hudební nástroje – šamanský buben, kovové zpívající mísy (tibetské) a také projekci svého hlasu přímo do vašeho těla. Při tomto zpěvu používám i alikvótní zpěv, který je pro lidský organizmus nesmírně léčivý, protože matematické poměry alikvót jsou stejné jako posvátná geometrie uvnitř našeho organizmu.

Trochu teorie na závěr

Zvuk se již běžně využívá v lékařství, ve formě ultrazvuku, který vytváří třeba obrázky děťátka v břísku pro budoucí rodiče. Testuje se také jeho využití pro léčení rakoviny. Využívá se také běžně v tradičních alopatické i komplementární medicíně k úlevě od bolesti a zmírnění stresu.

Pokud trpíte únavou, úzkostmi nebo problémy se spánkem, lékař vám může doporučit relaxační CD, jako formu úlevy od těchto problémů. Jako pomoc s poruchami učení se využívá vysoce pokročilý systém stimulačních zvuků. Holistický psychoterapeut vám může nabídnout speciální zvuky na vyrovnání hemisfér a snížení mozkové aktivity.

Již Nikola Tesla prohlásil: „Chcete-li najít tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibraci.“ Vizionář Deepak Chopra mluví o našich tělech jako o orchestrech, které mohou být naladěny na zdraví pomocí hudby, manter a dalšími zvukovými prostředky. Doktor Andrew Weil (Self-Healing with Sound and Music) informuje o prokázání účinku zvukoterapie v léčení překvapivého spektra zdravotních problémů včetně srdečních poruch, artritidy, stresu a dalších.  Doktor Mitchell Gaynor, autor Sounds of Healing, použivá křišťálové a kovové zpívající mísy pro zklidnění a relaxaci svých pacientů.

Všechno v našem vesmíru je vibrace. Zvuk, tak jak mu v dnešní době rozumíme, je vlna. Tato vlna se manifestuje jako pohybující se vzduch, který převezme vibraci objektu a umožní jí cestovat. Tato vlna zasáhne náš bubínek a poté pomocí neuvěřitelného bioakustického procesu je nejprve transformována do chemické formy a poté do elektrických impulsů v našem mozku. Zvuk se měři v cyklech za sekundu, jednotkou je hertz (Hz). Hodnota zvuku se nazývá frekvence. Člověk je schopen slyšet zvuky přibližně od 16 Hz do 16 000 Hz. Zvuky pod touto hranicí nazýváme infrazvuk a nad nimi ultrazvuk. Takže pokud něco nemůžeme slyšet, neznamená to, že tam žádný zvuk není. Například delfíni mohou vnímat a vysílat frekvence až do 180 000 Hz.

Od elektronů, které se pohybují okolo atomového jádra, po planety ve vzdálených galaxiích, které obíhají okolo hvězd, všechno je ve stavu vibrace, a tudíž všechno vytváří zvuk.

Důležitá pro zvukoterapii je rezonance. Rezonance je přirozená vibrace objektu, specifická frekvence, kterou vibruje. I tento časopis má svou frekvenci, stejně židle, na které teď sedíte. Objekt může rezonovat pouze v případě, pokud se setká s objektem se stejnou frekvencí, což se děje například u ladiček. Pokud máte ladičku naladěnou na 100Hz a rozvibrujete ji, další, které jsou naladěny také na 100Hz, začnou také vibrovat. Existují také objekty, které mohou začít vibrovat, i když má zdroj vibrace jinou frekvenci. Mezi tyto objekty patří například hudební nástroje, voda a co je pro zvukoterapii zásadní – lidské tělo, které rezonuje a reaguje na celou řadu různých frekvencí. Různé části našeho těla mají své vlastní specifické rezonanční frekvence, takže každý z nás je takovým neobyčejným orchestrem, který hraje a vytváří svou vlastní suitu. Pokud jsme v rovnováze a harmonii, jsme zdraví a cítíme se dobře (jsme dobře naladěni). Pokud část našeho těla vibruje mimo tuto harmonii, nazýváme tento stav nemocí (jsme rozladěni). Pomocí omlazení a znovuobnovení vlastních rezonančních frekvencí těla ustane nerovnováha a může začít proces léčení.

Náš mozek pulzuje a vibruje a vytváří elektromagnetiké frekvence, které se také měří v hertzech. Specifické zvukové frekvence ovlivňují mozkové vlny. Tímto způsobem nás mohou přivést do stavu relaxace. A nejenom to, zvuk má schopnost proniknnout do naší buněčné struktury a přeskládat naše molekuly.

Vědecká metoda, která se zabývá studiem frekvenčních jevů a vibrací, se nazývá kymatika.
Dokazuje na vibracích hmoty i buněk charakteristiku působení zvuku. Když nasypete např. písek na kovovou desku a použijete zvuk tónu na rozkmitání této desky, písek se začne formovat do určitého vzoru. Ale jen při určitých frekvencích se na desce vytvoří velmi čisté a symetrické vzory. Na internetu najdete spoustu videí, kde můžete tento fascinující jev vidět (zadejte si Cymatics).

Na světě existuje celé spektrum léčení zvukem, od zpívání manter, tónů, přes muzikoterapii, binaurální frekvence (např. Jeffrey Thompson), terapii na základě analýzy hlasu (Sharry Edwards, Elaine Thompson), kymatickou terapii (Dr. Peter Guy Manners), sonopunkturu (akupunktura zvukem), technologie sluchového vylepšení (Electric Ear, Alfred Tomatis) až po léčení rezonančními stoly, přírodními akustickými nástroji, ladičkami, zvukovými nahrávkami a hlasem. Svět zvuku čeká na vás!

 

 Martina Jeličić

www.soundtherapy.cz
www.mysticgarden.eu

Facebook: @Hudebnilazen (Hudební lázeň)