Stanislav Grof a mnoho dalších vědců, terapeutů, šamanů a duchovních mezi účastníky Mezinárodní transpersonální konference.

 

 

 “Jediným způsobem, jak lidstvo může přežít, je změna způsobu, jakým přemýšlíme o sobě i o okolním světě.”  Ervin Lászlo

Může konference poskytnout prostor ke změně způsobu myšlení jejích účastníků?  

„Celkový stav lidské civilizace a jejího fungování na Zemi není nadále udržitelný. Vycházíme-li z dat o současném stavu planety, naší společnosti a moderního člověka, zjišťujeme, že se opět nacházíme v krizi. Zvyšuje se počet vědců a odborníků, kteří varují nejen před velkými výzvami v kultuře, technologii, náboženství, politice, ekonomii i ekologii, ale především před nepředvídatelnými následky jejich vzájemného násobení. Ke každé krizi lze přistupovat i jako k příležitosti něco změnit a radikálně přehodnotit. Přidejte se k nám a podpořte hlavní myšlenku konference, kterou je překračování hranic materialismu a směřování k celistvosti. Jen společně můžeme docílit změny směrem k udržitelnému stavu a zabezpečit tak život na Zemi i pro další generace.“

 4 dny, více než 140 řečníků, 40 workshopů, na 50 grafických prezentací zaměřených na témata od transpersonální psychologie, vnitřní ekologie, psychedelika, šamanismus, až po mystiku, spiritualitu, umění a mnohé další.

Podle Ervina Lászla “Jediným způsobem, jak lidstvo může přežít, je změna způsobu, jakým přemýšlíme o sobě i o okolním světě.” Může konference poskytnout prostor ke změně způsobu myšlení jejích účastníků?

Stanislav Grof - spoluzakladatel transpersonální psychologie, techniky holotropního dýchání, výzkumník psychedelických látek
Raymond Moody - Autor knihy Život po životě - díla, které zásadně změnilo pohled společnosti na paradigma smrti a umírání, proslavil se i tvrzením: “Smrti se už vůbec nebojím.”
Amit Goswami - kvantový fyzik a aktivista, který na základě zákonů kvantové fyziky dokázal, že "Nejsme jen materiální bytosti."
Charles Grob - průkopník v oblasti psychedelického výzkumu
Rick Doblin - muž za budoucí legalizaci MDMA, zakladatele a ředitele Multidisciplinární asociace psychedelických studií, největší na světě svého druhu
Alex Grey - světově proslulý umělec, který se inspiroval použitím různých psychedelik
David Steind-Rast - benediktinský bratr, který učí o vděčnosti a jak být šťastný
Dean Radin - Považován za jednoho z nejbláznivějších vědců, jeho výzkum se zabývá mj. zákonitostmi magie, synchronicitou a zákoutími lidského vědomí

Záměrem ITC 2017 s podtitulem "V pozadí materialismu - směrem k celistvosti" je pokračování v tradici celosvětových transpersonálních setkání s oslavou 50. výročí existence transpersonální psychologie. Pod záštitou a za přítomnosti Stanislava Grofa otevřeme diskuzi s cílem prozkoumat a zhodnotit pokrok, který jsme učinili v oblasti psychologie, spirituality, psychedelie a vědomí. Dostatečný prostor bude věnován i otázkám, jak můžeme využít vědeckých dat a hodnotných zjištění z těchto oblastí, abychom zlepšili a udrželi kvalitu života na Zemi.
Tematické okruhy byly pečlivě vybrány ve snaze obsáhnout transpersonální oblast co nejširším způsobem. Na účastníky čekají panely, které budou věnovány nejen Transpersonální psychologii, psychoterapii a klinickým studiím, ale také Vnitřní ekologii, kolektivní psychice a sociální transformaci. Žijeme v době renesance Psychedelického výzkumu, psychedelika budou diskutovány z hlediska vědy, spirituality i s důrazem na jejich terapeutický potenciál. Považujeme za důležité propojení psychedelických a transpersonálních témat, neb jsou to z velké části právě ty, jež ovlivňují naše chápání vesmíru a povahy mysli.

Tématický okruh Šamanismus a jeho potenciál pro moderního člověka je zaměřen na moudrost a metodologii tradic původních kmenů a na možnost následování učení šamanů v našem prostředí. Následující tématický okruh jsme nazvali Mystická spiritualita jako spojovací článek světových náboženství a pokusíme se v něm prozkoumat hodnotu mystických tradic při budování mostu směrem k vzájemnému porozumění mezi věřícími, což je zásadní téma našeho neskutečně komplexního světa. Technika holotropního dýchání, která navozuje změněný stav vědomí, je často doprovázena vizuálními vjemy. I proto je oblíbená mezi umělci, kteří se jí inspirují. Poslední tématická oblast konference se bude zabývat Holotropním uměním jako vyjádření vnitřního procesu.

Konference se koná v Praze 28. 9. – 1. 10. 2017, bližší info na: www. itcprague2017.org/cs