„Láska, která je obecně společností prezentována, je vyjádřením závislosti na formě (tělu) a nemá s láskou nic společného. Vlastně se jedná o pravý opak.“ Eckhart Tolle

 

 

1.

Láska: Kladení priority na rozvoj vlastní osobnosti.

Toxická láska: Posedlost vztahem k partnerovi.

2.

Láska: Poskytuje prostor k růstu, vývoji a zahrnuje touhu po růstu partnera.

Toxická láska: Bezpečí, pohodlí stereotypu a intenzivní potřeba stálé fyzické přítomnosti partnera. Ve skutečnosti se jedná o projev strachu, nejistoty a osamělosti.

3.

Láska: Naprosto oddělené zájmy partnerů, navazování nových přátelství a zachování jiných smysluplných vztahů.

Toxická láska: Pouze společné zájmy, limitovaný sociální život, odvrhnutí starých přátelství i zájmů.

4.

Láska: Vzájemné podporování vývoje partnera a zachování vlastních hodnot.

Toxická láska: Zaneprázdněnost sledováním chování partnera a strach, že se druhý změní.

5.

Láska: Přiměřená důvěra. Tj. víra, že se partner bude chovat v souladu s podstatou přírody. Tím nemám na mysli chování v rámci pseudomorálních hodnot tohoto kolabujícího společenského systému, ale chování z pohledu spontánnosti a naprosté svobody.

Toxická láska: Žárlivost, posedlost, strach z konkurence, vytváření obranných bloků v mysli.

6.

Láska: Kompromis na základě domluvy, ale nikoli manipulace. Společné řešení problémů.

Toxická láska: Hra o moc a kontrolu, obviňování a pasivní nebo agresivní manipulace.

7.

Láska: Vzájemné oceňování individuality partnerů.

Toxická láska: Neustálé pokusy změnit partnera ke svému obrazu.

8.

Láska: Společný vztah, který se vypořádá se všemi aspekty reality.

Toxická láska: Vztah postavený na mylných představách a vyhýbání se všemu nepříjemnému.

9.

Láska: Oba partneři se starají sami o sebe. Emocionální stav není závislý na stavu partnera.

Toxická láska: Očekávání, že jeden partner zachrání druhého.

10.

Láska: Láskyplný odstup. Jde o zdravý zájem o partnera, kdy vše necháte volně plynout.

Toxická láska: Patologické napojení. Typicky prezentováno ve vztahu se sociopatem. Jde o nebezpečnou posedlost problémy a city partnera. V případě sociopata se partner mění v oběť.

11.

Láska: Sex je svobodnou volbou na základě rostoucího a láskyplného přátelství. Je vyjádřením splynutí duše a těla. Orgasmus v tomto velmi vzácném případě prezentuje vzájemnost a jeho prožitek se odehrává na úrovni mimo běžné chápání lidí.

Toxická láska: Nátlak v sexuální oblasti na základě strachu, pocitu ohrožení a potřeby okamžitého ukojení. Jde o přímé oddělení od skutečné lásky a dosažení nedostatečného, sobeckého orgasmu fyzickou cestou.

12.

Láska: Schopnost užívat si samotu a poskytnutí samoty partnerovi, kdykoli ji potřebuje.

Toxická láska: Naprostá neschopnost vydržet sám/sama, závislost na partnerovi.

13.

Láska: Kruh pohody a spokojenosti.

Toxická láska: Začarovaný, cyklický kruh bolesti a zoufalství, často potlačované emoce.

14.

Láska: Konverzace založená na záměru pochopení druhého, pomoci druhému nebo vyjádření náklonnosti.

Toxická láska: Konverzace založená na obviňování, bránění se a na manipulaci.