Jakou kvalitu přinášíte do pracovní skupiny?  Co zastupujete? Čeho se vám dostává méně? Inspirujte se tímto kvízem.

U každé otázky rozhodněte, zda na vás v daném okamžiku a v dané pracovní skupině sedí. Pokud „ANO“ zatrhněte ji. Pokud „NE“ nechte ji ležet, nezatrhávejte. Pouhých 24 odpovědí a získáte inspiraci o tom, v čem jste nepostradatelní.

 1. Mám velmi přesnou představu o tom, co je správné a nesprávné, dobré a špatné.
 2. Často reaguji, spontánně. Říkám věci bez obalu, jednoduše a přímo, na rovinu. Někdy až zpětně mi dochází, že bych se mohl/a někoho dotknout.
 3. Mám tendenci řešit problémy krok za krokem, stojím vždy nohama na zemi a zachovám klid.
 4. Dělá mi starosti, když musím udělat nějakou práci ve velmi napnutém časovém termínu.
 5. Mezi cizími lidmi se cítím „jako na trní“, trvá než si na ně zvyknu.
 6. Mám rád nové prostředí a lidi, snadno si najdu posluchače.
 7. S cizími lidmi najdu rychle kontakt, rád/a nacházím „společnou řeč“.
 8. Jsem přesvědčen/a, že formální postupy a detailní procedury omezují výkonnost.
 9. Rád dělám práci, ve které mám čas na přípravu a promyšlení.
 10. Práce jsou především lidé, sdílení zkušeností mě inspiruje.
 11. Je pro mě obtížné přicházet s myšlenkami či názorem bez jejich předchozího zvážení.
 12. Nevěřím, že je dobré marnit čas chozením kolem horké kaše.
 13. Často úplně ztrácím pojem o čase a tak se stane, že přicházím na dohodnuté schůzky pozdě (není to ovšem zpravidla moje chyba, nerad/a někomu něco odmítám).
 14. Řídím se jen jedním pravidlem a to: „funguje to v praxi nebo ne“.
 15. Dodržuji sebe-disciplínu v takových věcech, jako jsou včasný příchod atd.
 16. Předtím, než řeknu svůj názor, naslouchám druhým lidem.
 17. Tišší, přemýšliví lidé mě zneklidňují.
 18. V diskusích většinou přicházím se spoustou okamžitých nápadů.
 19. Rád zvažuji mnoho alternativ, než se rozhodnu pro nějaké řešení.
 20. Akce, to je to, co mne zajímá, nevydržím dlouho v klidu.
 21. Je pro mě vyčerpávající mít stanovené přesné cíle a plány.
 22. Být neustále mezi lidmi je nesnesitelné, cením si svého soukromí.
 23. Vždy mě zajímá, co myslí druzí lidé.
 24. Mám rád/a drama a vzrušení krizových situací.
 
 
Zde jsou 3 důležité kvality funkční pracovní skupiny.
Kterou zastáváte vy? Která vám spíše chybí?

Ano pro otázky: 1, 3, 5, 7, 11, 15, 19, 22 tj. SYSTEMATIK

Ano pro otázky: 4, 9, 10, 13, 16, 18, 21, 23 tj. TÝMOVÝ HRÁČ

Ano pro otázky: 2, 6, 8,12, 14, 17, 20, 24 tj. EXPERIMENTÁTOR

Vyhodnocení:

SYSTEMATIK: Dáváte přednost pracovnímu prostředí, ve kterém se dodržují „pravidla hry“. Máte rád/a, když se na druhé můžete spolehnout a dohody nejsou jen prázdná slova. Berete je vážně. Rád/a pracujete v klidném prostředí, které má pracovní „cvrkot“. Nepotrpíte si na dlouhé řeči. Osobní věci, pocity si „necháváte na doma“. Tlachání vás nudí a vlastně také zdržuje od práce. Jste spolehlivý/spolehlivá, nemáte rád/a, když vás někdo příliš kritizuje, sám/a dobře víte, kde se co dá vylepšit. Práce vás musí bavit.

EXPERIMENTÁTOR: Dáváte přednost pracovnímu prostředí, ve kterém můžete vyniknout. Rád/a soutěžíte s druhými o pozornost vašeho šéfa. Inspirujete druhé lidi, míváte plno nápadů (některé zapadnou) ale mnoho dokážete rychle realizovat. Omyl vás nerozhodí, rychle najdete jinou možnost, jak situací pohnout. Lichotí vám, když vás znají lidé nejen ve vašem oddělení, ale také v jiných částech organizace. Býváte považován za dobrého společníka/společnici. Nejvíc vás zlobí rigidní pravidla a postupy, které podle vás mnohdy věci zesložiťují. Máte odvahu i riskovat.

TÝMOVÝ HRÁČ: Dáváte přednost přátelskému prostředí. Jste považován/a za společenského člověka. Dokážete druhým lidem trpělivě naslouchat, kladete jim často zvědavé otázky. Baví vás práce v týmu, ráda s lidmi diskutujete a díky tomu vás napadají dobré věci. Nedovedete si představit práci v zavřené kanceláři, kde celý den neuvidíte „živáčka“. Býváte lidem sympatický/sympatická již od prvního dojmu. Často se za vámi chodí poradit i v osobních situacích. Jste důvěryhodný/á. Držíte skupinu pohromadě.

Další inspirace na www.alenajachimova.cz