Imunitní systém a poruchy imunity

Imunitní systém je složitá struktura různě specializovaných chemických látek (molekul), buněk, tkání, orgánů, jejich vzájemných vztahů a interakcí. Plní funkci jakéhosi šestého smyslu člověka, kterou nemůžeme zachytit svými normálními smysly. Imunitní systém je v organismu všudypřítomný. Jeho normální funkcí je obrana proti mikroorganismům a nádorům. Při nedostatečné (porušené) funkčnosti je snížená odolnost, a rozšíření patogenů (např. prionů) v organismu je usnadněno. Naopak při nadměrné funkci mluvíme o alergii či autoimunitních onemocněních.

DĚLENÍ

Nespecifická imunita – ochranné bariéry organismu

– kůže (neporušená kůže a její povlak kyselé povahy – slouží jako první bariéra proti vstupu mikroorganismů do organismu)

– sliznice (dýchacích cest, trávicího traktu, močových cest, oční spojivky – jsou pokryty hlenovou vrstvou, osídleny buňkami imunitního systému – makrofágy, dále symbiotickými mikroorganismy, které zabraňují kolonizaci patogenních mikrobů)

– žaludeční šťávy (velmi kyselé pH dokáže zničit řadu mikrobů)

– střevo (v tenkém střevě existují shluky imunitní tkáně – Payerovy plaky, v nich dozrávají imunitní buňky, střevo je osídleno symbiotickými mikroorganismy)

– lymfatický systém (cévy + uzliny), mandle, apendix, slezina – ničení mikroorganismů, odplavování toxinů atd. Specifická imunita – tvorba specifických protilátek proti daným mikroorganismům

– B lymfocyty 

– T lymfocyty

 

BUŇKY, TKÁNĚ A ORGÁNY IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Leukocyty – bílé krvinky

 

1. granulocyty – neutrofily, eozinofily, bazofily mastocyty monocyty tkáňové makrofágy (monocyty + tkáňové makrofágy = mononukleárový fagocytový systém MPS, dříve RES)

 

2. lymfocyty: B lymfocyty – po kontaktu s antigenem syntetizují protilátky, dělí se na plazmatické buňky – ty secernují protilátky – a na paměťové buňky, které si pamatují kontakt s cizorodou látkou a při opětovném setkání pak dojde k rychlejší tvorbě protilátek

T lymfocyty – helper Th: Th1 (reakce odpovědná za přecitlivělost), Th0, Th2, Th3, Th reg. – regulační (imunosupresivní funkce), cytotoxické Tc, paměťové Tm; některé Th1, Tc přímo zabíjejí cílové cizorodé buňky, na nichž rozpoznaly cílový antigen, ostatní svými cytokiny regulují průběh imunitních reakcí (Th2, Th3, Th reg)

NK – přirození zabíječi, usmrcují nádorově transformované buňky nebo buňky infikované viry (v krvi jsou přítomné jako lymfocyty s velkými granuly LGL) NKT – mají vlastnosti NK + T lymfocytů, jsou v lymfatických orgánech

 

3. buňky prezentující antigen: APC – upravují antigen (cizorodou látku) do podoby, aby ho rozpoznaly T, občas B lymfocyty a mohly proti němu zahájit imunitní reakci makrofágy, monocyty, dendritické buňky, Langerhansovy buňky kůže, samotné B lymfocyty, endotelové buňky cév, epitelové buňky střev

 

4. K buňky (killer cells): jsou schopné usmrtit jiné buňky, musí je k nim dovést specifická protilátka

Pomocné (spojenecké) buňky

trombocyty (krevní destičky)

erytrocyty (červené krvinky) – odstraňují rozpustné imunokomplexy

endotelové buňky – produkují cytokiny nebo jiné mediátory

epitelové buňky a další

 

Primární lymfoidní orgány

thymus – vyškoluje T lymfocyty

kostní dřeň (u ptáků Fabriciova burza) – vyškoluje B lymfocyty. Zralé T a B lymfocyty putují do periferních lymfoidních orgánů, kde se usazují.

 

Sekundární lymfoidní orgány

opouzdřené: lymfatické uzliny slezina

neopouzdřené: lymfoidní tkáň spojená se sliznicemi – střeva – GALT – mandlemi a průduškami – BALT

 

Molekuly imunitního systému

– protilátky – imunoglobuliny

– cytokiny (interleukiny, lymfokiny, TNF, interferony…)

– imunohormony – thymoziny

– komplementový systém

– HLA molekuly (antigeny) – receptory

Imunoglobuliny – protilátky

– IgM – tvoří se při prvním kontaktu s antigenem (cizorodou látkou)

– Ig G – při opakovaném kontaktu

– Ig A – tvoří se v sekretech sliznic poté, co se antigen dostane na jejich povrch

– Ig D – součást receptorů rozpoznávajících antigen na B lymfocytech

– Ig E – původně obrana sliznic proti červům, dnes se tvoří jako odpověď na různé alergeny, účast na časných alergických reakcích

 

Interferony

– alfa – léčba tumorů

– beta, omega, tau – protivirové a antiproliferativní účinky (inhibují dělení vlastních buněk)

– gama – produkt Th1 lymfocytů a Tc nebo NK, aktivují makrofágy

TNF – tumor nekrotizující faktor – imunoregulační a protinádorové účinky

PREPARÁTY A ČAJE DIOCHI OVLIVŇUJÍCÍ IMUNITNÍ SYSTÉM

INTOCEL

Ovlivňuje imunitní systém nepřímo tím, že udržuje správnou funkci a čistotu, tedy správnou mikroflóru ve střevě.

VIRAIMUN

Glukany obsažené ve Viraimunu slouží jako výživa imunitních buněk, dochází k jejich aktivaci. Aktivuje makrofágy (tím stimuluje fagocytózu = pohlcování a následné ničení cizorodých látek, mikrobů), NK buňky, Tc lymfocyty, granulocyty, neutrofily. Glukany aktivují makrofágy Payerových plaků ve střevě, následným vylučováním imunostimulačních látek – cytokinů (IL-6) spouštějí imunitní reakce, urychlují tvorbu lymfocytů v kostní dřeni.

Houževnatec jedlý stimuluje T lymfocyty, makrofágy, uvolňuje TNF faktor, lesklokorka lesklá má antialergické účinky, imunostimulační a imunomodulační, aktivuje fagocytózu. Housenice čínská – cordyceps – stimuluje imunitní systém, trsnatec lupenitý stimuluje činnost T lymfocytů, makrofágů, NK buněk, stimuluje tvorbu interferonu a TNF a arginin stimuluje imunitní systém a tvorbu imunitních buněk.

DETOXIN

Obsažený šišák bajkalský posiluje imunitu, stimuluje tvorbu imunitních buněk.

VISTA CLEAR

Harpagofyt ležatý obsažený ve Vista clearu produkuje TNF, stimuluje imunitní systém, potlačuje alergické reakce.

DIOCEL BIOMINERÁL

Přítomnost vyrovnané hladiny minerálů, zejména stopových prvků, zaručí optimální fungování biochemických reakcí organismu včetně imunitních. Obsahuje selen, mangan, zinek – nejdůležitější prvky pro imunitní systém, jejich nedostatek znamená oslabení imunitního systému. Dále měď, chrom, mangan – stimulují antimikrobiální účinek leukocytů, zvyšují aktivitu NK buněk a železo – důležité pro schopnost neutrofilů zabíjet mikroby, pro správnou funkci T lymfocytů a NK buněk. Nedostatek železa vede ke snížení produkce IL-2 a odolnosti vůči nitrobuněčným nákazám (malárie, TBC, HIV). Ale pozor – nadbytek železa má negativní důsledky!

ASTOMIN

Kosatec německý podporuje imunitní reakce a koprníček čínský stimuluje imunitu.

ASTOFRESH

Citroník limonový stimuluje tvorbu bílých krvinek.

BAKTEVIR

Třapatka nachová má imunostimulační účinky, podporuje funkci makrofágů, granulocytů a T lymfocytů, zatímco lékořice lysá má schopnost stimulace tvorby interferonu.

VENISFÉR

Obsahuje lapacho červené – stimulace kostní dřeně, tvorby leukocytů i erytrocytů, sleziny, slinivky. Maytenus macrocarpa má zase schopnost stimulace krvetvorby a činnosti kostní dřeně.

GEROCEL kapsle

Humáty jsou dobrou ochranou střev – mají tak nepřímý účinek na imunitu, imunostimulační účinky.

GEROCEL kapky

Maytenus macrocarpa – imunostimulační účinky, stimulace kostní dřeně, krvetvorby. Withania somnofera – stimulační účinek na kostní dřeň, stimulace množení bílých krvinek. Lapacho červené – imunostimulační účinek, stimulace kostní dřeně. Uňa de gato – imunostimulace.

ANDROZIN

Jam čínský – stimulace imunitního systému. Psoralea corylifolia – harmonizace činnosti střev, stimulace imunitního systému. Škornice šípolistá – stimulace činnosti kostní dřeně, stimulace tvorby červených krvinek.

ESTROZIN

Konopice bledožlutá – podpora činnosti sleziny, imunitního systému. Mochna husí – stimulace produkce interferonu, stimulace imunitního systému. Pískavice řecké seno – zvýšení imunitního potenciálu. Lékořice lysá – stimulace tvorby interferonu.

CYTONIC

Viz Maytenus ilicifolia.

LEVAMIN

Obsahuje pupečník asijský, který podporuje funkce imunitního systému. Maytenus stimuluje krvetvorbu a činnost kostní dřeně. Arálie mandžuská podporuje obranyschopnost.

ACHYROCLINE SATUREIOIDES

Stimuluje funkci imunitního systému, stimuluje funkci thymu. Má protizánětlivé a protialergické účinky, stimuluje protinádorovou imunitu.

LAPACHO ČERVENÉ

Stimuluje funkci imunitního systému, má protinádorové účinky a rovněž stimuluje funkci kostní dřeně, podporuje krvetvorbu.

LYCIUM CHINENSE

Podporuje krvetvorbu a dodává potřebné vitaminy (A, B1, B2, C).

MAYTENUS ILICIFOLIA

Stimuluje funkci imunitního systému, protinádorovou imunitu a má protizánětlivé účinky.

SMILAX LÉKAŘSKÝ

Stimuluje imunitní systém a protinádorovou imunitu. Podporuje krvetvorbu a funkci bílých krvinek, dodává stopové prvky (mangan, železo ad.). Má protizánětlivé účinky.

UNCARIA TOMENTOSA

Stimuluje imunitní systém a protinádorovou imunitu, má protialergické účinky. Stimuluje funkci bílých krvinek a také vykazuje protizánětlivé účinky.

ROSA CENTIFOLIA

Stimuluje imunitní systém, má protizánětlivé účinky.

PRUNELLA VULGARIS

Má protizánětlivé účinky.

SMIL PÍSEČNÝ

Má protialergické účinky.

ALOYSIE CALYSINA

Stimuluje imunitní systém, má protizánětlivé účinky.

CITRUS AURANTIUM

Stimuluje imunitní systém a protinádorovou imunitu.

CYMBOPOGON CITRATUS

Stimuluje imunitní systém, má protialergické a protizánětlivé účinky.

 

BOJ S IMUNITOU

Výše uvedené preparáty působí svým složením čistě na imunitní systém, a to na jeho stimulaci. Některé jej ovlivňují tím, že působí přímo proti cizorodým látkám mikrobiálního původu. O tom ale v dalším článku. Imunitní systém je složitý, mnohé výše uvedené termíny budou čtenáři nesrozumitelné. Nechci ale dopodrobna vysvětlovat činnost imunitního systému, protože to přesahuje rámec tohoto článku. Spíše jsem uvedla dělení pro vytvoření hrubé představy a možnosti uvědomit si, na jaké etáži různé preparáty působí.

Na závěr bych chtěla uvést faktory, které ovlivňují stav imunitního systému, a to ty, na nichž se shoduje alternativní i klasická medicína. Odlišnosti se vyskytují v možnosti nápravy vadné funkce imunitního systému, kdy se klasická medicína snaží zabránit hyperreagující imunitě preparáty, jež tyto reakce imunitního systému dokážou potlačit, minimalizovat, a tím pacientovi ulevit od potíží. Používá k tomu preparáty obrovské síly, jako jsou imunomodulancia, imunosupresiva, nesteroidní antirevmatika, kortikoidy, cytostatika a jiné léky. Ty mají často závažné nežádoucí účinky, avšak odstraní pro pacienta velmi nepříznivé příznaky vznikající nepřiměřenými reakcemi imunitního systému. Naopak celostní medicína se snaží procesem detoxikace napravit činnost imunitního systému. Čistý, nezanesený organismus zbavený všech toxických látek, tedy i těch, které mění genové prostředí nebo přímo genetickou informaci, pak funguje naprosto normálně. Jeho imunitní systém není oslabený a dokáže se vypořádat s řadou mikroorganismů, dále je v pořádku i protinádorová imunita a organismus neprodukuje ani protilátky proti vlastním tkáním a ani nereaguje přemrštěně na různé antigeny, se kterými se setkává.

Co oslabuje náš imunitní systém, co ho nutí k alergickým projevům? Mezi hlavní faktory můžeme zařadit karcinogeny, mutageny, jako např. zplodiny průmyslových výrob, různá čistidla, detergenty, dezinfekce, insekticidy, pesticidy, herbicidy, výfukové plyny, barvy, ředidla, konzervanty, stabilizátory (některá tzv. éčka potravinářského průmyslu), léky (antibiotika, kortikoidy, hormony ad.), očkovací látky, přirozenou i umělou radioaktivitu, rentgenové záření, elektromagnetický smog (počítače, mobilní telefony, televize, mikrovlnné trouby), kosmetický průmysl, prací prášky, mikroorganismy a jejich toxiny ad.

Spousta mých pacientů se diví, proč právě oni mají tu nebo jinou nemoc, jak je možné, že jsou alergičtí nebo že mají autoimunitní, či dokonce nádorové onemocnění. Vždyť žijí zdravě! Omyl. O kom se dá říci, že v našem prostředí žije zdravě? Možná existuje pár jedinců, kteří se snaží minimalizovat škodlivé vlivy životního prostředí na svůj organismus zejména tím, že se snaží jíst pouze přírodní stravu, již si však musí připravovat sami. A přesto, nikde není psáno, že i ty obiloviny, které jedí a které se možná pyšní nálepkou bio, jsou skutečně zdravé. Je ale chvályhodné, že se alespoň snaží vybírat to nejméně škodlivé. To máme všichni ve své moci. Budeme-li pravidelně konzumovat např. uzeniny, dostaneme do svého organismu řadu dusičnanů, konzervačních látek, solí atd., pak onemocníme třeba rakovinou střev. Stejné je to s kouřením. Za svoji praxi lékařky jsem neviděla jediný nádor plic u člověka, který nekouřil. Zvýšený výskyt radioaktivity (například po výbuchu Černobylu) se odrazil u mnoha lidí poruchami štítné žlázy, u některých dokonce rakovinou. A takovýchto příkladů můžeme jmenovat více. Stoupá počet alergií. Změněný genetický materiál se předává na další pokolení, takže alergie se dědí. Nárůst autoimunitních onemocnění (například Crohnovy choroby, revmatoidní artritidy, lupusu, autoimunitních zánětů štítné žlázy, neurologických onemocnění – myasthenia gravis, sclerosis multiplex a jiných) se dává do souvislosti s účinky očkování. Zde podotýkám, že to je i oficiální stanovisko klasické medicíny! Imunitní systém je složitý a je důležité, aby fungoval správně. Mělo by být cílem nás všech zajímat se o to, jak se budeme chovat k našemu organismu. Není cílem alternativní celostní medicíny tlumit reakce a léčit příznaky. Cílem je čistý, bezvadně fungující organismus. Proto doporučuji i těm z nás, kteří jsou „zdraví“, preventivní detoxikaci organismu stejně dokonalou, jak dokonalá je naše péče o zevnějšek.

Autor: MUDr. Lenka Hodková

Použitá literatura – Imunitní systém, M. Ferenčík, Grada 2004

uveřejněno v časopise Sféra, vydání 02/2011