V roce 2019 nám bude vládnout Zemský Vepř. Navazuje tak na velmi přísnou vládu Zemského Psa, jehož úkolem bylo nastavit pořádek, řád a systém, aby nám vše správně fungovalo. S tím souviselo i odstranění všeho, co nefunguje, co je rozbité a co by nám mohlo v dalších letech uškodit či ublížit.

Pes se měl postarat o to, abychom vše nefunkční a ohrožující ze svého života odstranili. A protože je to pes, tak jeho přístup může být velmi ostrý a neúprosný. Mnozí lidé tak v roce 2018 museli projít i bolestnou „očistou“ ať již např. ve svých vztazích, v podnikání, ale např. i ve zdraví. Zbavení se nezdravého (jak říkají Číňané – kalného) mohlo být pro mnohé z nás velmi nepříjemné.

Období vlády Zemského Vepře znamená ukončení dvanáctiletého cyklu (ten začal v roce 2008 Zemitou Krysou). Celé dvanáctiletí tak bylo „zatíženo“ energií Země, které s vládou Zemského Vepře také končí. Země má přinášet stabilitu, rovnováhu, jistotu a pevnost. Potřebuje realitu a reálný pohled na svět. Pracuje s fakty, ne s domněnkami. Proto ničemu, co nebylo příliš reálné, se v tomto dvanáctiletí příliš nedařilo. Snaha dosáhnout něčeho nereálného tak mohla být velmi vyčerpávající až devastující.  Zároveň je to ale také energie úrody a plození.  Proto vše, co bylo postaveno na reálném základě, mohlo prosperovat a přinášet bohatou úrodu.

Zemský Vepř ukončuje dvanáctiletý cyklus.

Vepř toto dvanáctiletí uzavírá. Je to konečná fáze cyklu. Její energii můžeme přirovnat k energii zimy či noci. V noci spíme a v zimě máme odpočívat. Je to energie, která je určována fází Vody, tj. nejpasivnější a nejnižší formou energie. Z toho tedy jasně vyplývá, že rok Zemského Vepře má hlavně sloužit k regeneraci a posílení energie, abychom mohli plni síly vykročit do následujícího dvanáctiletí, které začne  Kovovou Krysou v roce 2020. A protože to bude dvanáctiletí „kovové“, je opravdu důležité, abychom měli dostatek sil ho ustát. Kovová energie (hlavně její jangová forma) se řadí k tzv. energii Nebes a ta jsou zcela bezlítostná. Zde zcela zřetelně platí heslo: štěstí přeje připraveným.

Energie Země nám bude vládnout opravdu velmi silně. Její energie se projevují na právě probíhajícím dvacetiletí, které je také pod vládou Země, pak nás ovlivňuje Země právě končícího dvanáctiletí, a nakonec je to právě Země, která bude vládnout roku 2019. Země je velmi silná forma energie. Na jedné straně přináší velký potenciál prosperity a toho, že se nám bude dařit dobře, na druhé straně ale působí tíhou. Proto se musíme zaměřit na to, abychom potenciál prosperity Země co nejvíce využili a naopak, abychom tíhu Země co nejvíce eliminovali.

Vepř potřebuje nadbytek.

Prosperitu Země získáme tak, že budeme věnovat všemu náležitou péči. Je to energie matky, která se stará o své děti. Pokud se tedy budeme řádně starat o své záležitosti, pak nás Země podpoří a výsledky budou více jak hojné. Hojnost Země dokáže zabezpečit nejen naše potřeby, ale umí nám dodat i jistý nadbytek. A právě tento nadbytek potřebuje mít Vepř. Proto se musíme snažit, abychom ze svých aktivit vytěžili opravdu co nejvíce a netrpěli nedostatkem. Pozor jen na to, abyste svoji snahu o vlastní hojnost nevyvíjeli na úkor ostatních. Tím byste ztratili podporu Vepře, který naopak více myslí na ostatní než na sebe. Vaše péče a snaha tak musí být zaměřena především na hojnost a prosperitu celku.

Jak jsme se již zmínili výše, Země je spojena s realitou. Proto je důležité, abyste si v následujícím roce uvědomili reálnost svých plánů a cílů. Neplánujte si nic, na co nemáte dostatek sil, energie či prostředků. Pracujte s fakty, ne s domněnkami. Nic neřešte subjektivně.

V roce 2019 platí „dvakrát měř a jednou řež“!

Země nemá ráda žádná rizika. Ta by narušila její potřebnou stabilitu a rovnováhu. Proto se v tomto roce nepouštějte do ničeho, co by mohlo způsobit nejistotu ve vašem životě. Pokud plánujete nějaké aktivity, které mohou ovlivnit vaši budoucnost, pak jednejte opravdu velmi obezřetně. V následujícím roce bude platit pravidlo „dvakrát měř, jednou řež“ více, než kdy jindy. Pokud nebudete mít určitou míru jistoty a kontroly, pak se do takových aktivit raději vůbec nepouštějte.

S rizikem souvisejí i změny. Každá změna přináší něco nového do života. A tím, že je to nové, tedy neozkoušené, neosahané, je zde vždy potenciální riziko. Ale protože život je změna, budou vás změny provázet i v roce 2019. Důležité ale je, abyste tyto změny měli co nejvíce pod kontrolou. Rozhodně se vyhýbejte náhlým změnám. Neměňte zaměstnání ze dne na den, nestěhujte se do nového místa příliš rychle apod. Změnu byste měli v roce 2019 řídit jako projekt. Dejte si na čas. Nepospíchejte.

Mějte změny pod kontrolou!

Vepř samotný přináší s sebou nejnižší energie Vody – tzv. jinovou Vodu. Tu si můžeme připodobnit jako hluboké černé jezero, jako hlubokou noc či tichou temnou zimu. V této fázi vývoje je energie nejvíce pasivní a klidná. Nepodporuje téměř žádné aktivity a jejím hlavním úkolem je uchování a regenerace energie pro další fázi, kterou bude fáze Dřeva – tedy začátek nového roku.

Z tohoto pohledu je důležité, abychom v roce 2019 co nejvíce odpočívali a regenerovali. Měli bychom se ujistit, že vše máme pečlivě uchováno a zabezpečeno, aby nám energie neunikaly a my se tak neoslabovali.

Vepř má rád hojnost a to na všech úrovních. Proto zde platí heslo: „Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě…“. Rok 2019 je opravdu jakousi pomyslnou zimou, kdy byste měli čerpat energii z toho, co jste vybudovali a „nasbírali“ v předcházejících obdobích. Nic nového byste neměli podnikat, ani začínat. Všechny starty v roce 2019 budou mít ve vínku slabou energii a tu budete muset posilovat svojí vlastní energií. Proto tyto aktivity mohou být velmi vyčerpávající.

Vše musíte dělat uvolněně, nechat se energií více vést, než ji „tlačit“ před sebou. Snažte se využít co nejvíce energii Vody, která právě nabízí plynutí a pozvolnou cestu k cíli. Využívejte pro své činnosti pravidla, systémy a jiné nástroje, které vám cestu k cíli co nejvíce usnadní. Voda má ráda Kov, ten jí dodává sílu a všechna pravidla jsou právě energií Kovu. Takže veškeré aktivity si předem dobře naplánujte a připravte si „Fahrplan“, kterého se pak jen již budete držet, a sám vás dovede k cíli.

Kovová energie patří také k tzv. „nápomocným přátelům“. Tato energie nám říká, že bychom neměli na nic být sami. Proto se snažte pro své aktivity získat pomoc přátel, kolegů, členů rodiny apod. Čím větší podporu okolí získáte, tím méně energie sami budete muset vynakládat.

K energii Vody patří také jednoduchost. Proto se snažte v tomto roce vše řešit tím nejjednodušším způsobem. Nic nekomplikujte. K jednoduchosti patří také dělat v daném čase jen jednu věc, nesnažte se řešit více věcí najednou.

Vepř miluje hojnost nejen pro sebe, ale i pro druhé. Tento rok byste se tedy měli věnovat ostatním, kteří vaši energii či pomoc potřebují. Pokud máte přebytky, podělte se o ně s těmi, kterým se nedostává. Je to vhodný rok pro různé charitativní aktivity. Nemusíte rozdávat jen peníze, můžete pomáhat různou službou, nebo prostě přiložit ruku k dílu.