Rok 2019 má několik zajímavých momentů. Už v lednu v něm zažijeme úplné zatmění Měsíce. V průběhu roku se nevyskytují žádné retrográdní fáze planet Venuše a Mars, můžeme je tedy projevovat více aktivně.  Zajímavě se završuje konstelace „ohraničení“ a upevnění hranic – nejde však jen o „vnější“ hranice. Může jít také o nárok na vymezování osobních hranic. Stále trvají vypjaté energie vztahu jedince a společnosti (státu). Také se ukazuje, že bude potřeba se materiálně či ve svém rozmachu uskrovňovat. Přesto rok 2019 poskytne příležitosti ke světonázorovým, tvůrčím a uvolňujícím změnám. Podívejme se nyní podrobněji na některé astrologické charakteristiky a významnější konstelace roku 2019.

 Kozoroh, Saturn, Pluto, Dračí ocas

 Na začátku roku pobývá každým rokem Slunce ve znamení Kozoroha. Což vědí právě ti, kteří se v tomto znamení narodili (mají Slunce v Kozorohu). Avšak i když Slunce ze znamení Kozoroha vystoupí, vliv tohoto znamení významně po celý rok 2019 trvá. Proč? Po dlouhou dobu v tomto zvěrokruhovém znamení setrvává také Pluto a Saturn. Tím je znamení Kozoroha velmi zdůrazněno, a to po celý další kalendářní rok.  Saturn představuje podobnou energii jako Kozoroh (ostatně Saturn je jeho „vládcem“). Jde o energie sociální povahy – stát a náš vztah k němu, sociální postavení a role. To, k čemu jsme ve společnosti určeni (povoláni). Jak dokážeme hospodařit. Také formální nároky společnosti, a jak se s nimi vyrovnáváme. Jak dodržujeme zákony, platíme daně atd.

Saturn s Plutem se přibližují v Kozorohu do přesné konjunkce, která nastane v roce 2020. Tím se uzavře jejich vzájemný cyklus trvající poslední desetiletí. Cyklus byl spojen s hlubokými ekonomickými otřesy (bankovní, hypoteční, realitní krize). Také je nutností zamyslet se nad finančními rezervami (pojištění, spoření, důchody), což byla a je samozřejmě i osobní záležitost každého z nás. Cyklus Pluto/Saturn, který spěje ke svému dokončení (konjunkce nastane 2020), nám poskytuje v roce 2019 velkou příležitost pro „zvládnutí“ svého života. Spojení Pluta se Saturnem v Kozorohu sice souvisí se zhušťováním moci, případně koncentraci bohatství a společenské moci u některých představitelů společnosti. Říká se jim „oligarchové“. Nebo se jim v duchu starověkých názvů může říkat Plutokrati – což bylo právě označení pro spojení bohatství a moci.  Astrolog Markus Jehle připomíná, že „zneužití moci státními orgány a případy kruté nespravedlnosti představují během tohoto cyklu velké ohrožení“ a že někteří politici uzavřou „smlouvu s ďáblem“.  Každý cyklus – každý proces – však spěje do přehodnocení.  A vždy záleží na našem osobním vývoji, osobním postoji, jak se se sociálními tlaky, problémy či pokušeními vyrovnáme. Heslo Pluta a Saturna v Kozorohu by mělo znít:  „Méně je více“.

Jistou obtíž působí, že se ve znamení Kozoroha rovněž nachází Jižní lunární uzel, zvaný také Dračí ocas (Sestupný uzel). Ten můžeme dávat do souvislosti s instinktivním založením, „plazím mozkem“ v nás, s jakýmsi jednodušším způsobem prožívání světa, v němž jde vskutku o přežití, o existenční zápas. S tímto „dinosaurem“ v sobě i v druhých je třeba počítat.  Je možné si klidně představit, že jsme jako archaičtí lidé žijící mezi mamuty. Ale potřebujeme jen tolik moci a prostředků k životu – kolik vskutku potřebujeme!

 Je vhodné se připravit v roce 2019 na střízlivé zhodnocení svých majetkových a finančních možností, a dál se rozumně uskrovnit. Víme přeci, že pravé hodnoty nás samých neměří peníze, ale opravdovost, autenticita. Pak můžeme očekávat, že tento transformační cyklus, který spěje k závěru, nám přinese vývojovou proměnu. Nalezení nové země, nových jistot pod nohama.

Jak důležité to je, ukazuje horoskop závěru roku, kdy v zemitém znamení Kozoroha bude významné seskupení energií: znovu Slunce, Pluto a Saturn, Dračí ocas, také Merkur a dokonce Jupiter!

I když znamení Kozoroha a energie v něm touží po upevňování stávajících hranic, Jupiter zrcadlí opačnou energii hranice překračovat a rozšiřovat je.  Je rovněž významnou silou v průběhu roku 2019.

Jupiter a znamení Střelce, Neptun a znamení Ryb

Jupiter je od počátku roku velmi zdůrazněn tím, že je ve svém vlastním znamení, a sice ve znamení Střelce.  V tomto znamení je po většinu roku až do začátku prosince 2019.

Jupiter symbolizuje bohatství a plnost (života), rozšiřování či překračování hranic, expanzi, celkové souvislosti apod. Může být nepříjemně vnímán na mundánní úrovni – např. jako mezinárodní vměšování. Ale v životě jednotlivce hraje zásadní roli tím, že do něj může vnášet bohatší souvislosti a celkový smysl. Nejen např. prostřednictvím cestování, které asi nejčastěji bývá s Jupiterem spojováno. Děje se tak rovněž prostřednictvím vyššího vzdělávání a světonázorové orientace, odvahy k dobrodružnému hledání (sebe sama) a k nalézání hlubšího smyslu v našem konání.

Jupiter má v průběhu roku opakovaně významný vztah s Neptunem. Během roku čtyřikrát vytvoří kvadraturu s Neptunem. S Neptunem vytvoří opakovaně také aspekt (sextil) Saturn. Viz přehled přesných aspektů pomalejších

Co to znamenají aspekty Jupitera s Neptunem?  Nejprve doplňme charakteristiku Neptuna.

Neptun je v průběhu celého roku 2019 nadále ve svém vlastním znamení Ryb. Tím je jeho energie umocněna. Neptun symbolizuje hlubiny nevědomí, imaginaci, snění, tvořivost, spiritualitu a duchovnost. Ale také chaotičnost, neuspořádanost. Sklon k náruživostem měnícím vědomí. Od umění (hudby) až po návykové látky. Je to touha po ráji, která se může stát přízrakem.

Kvadratura Jupitera ve Střelci s Neptunem v Rybách je velmi zjitřující. Vytvářejí se přehnané naděje, a ty bývají zklamány. Nesplněné touhy a očekávání bolí. Tématem plným nepochopení se může stát pomoc bližním. Můžeme se stát citlivými vůči utrpení ve společnosti i v přírodě. Hladovějící a umírající děti. Nehospodárnost. Znečištěná moře, jedem zamořená pole. Je tolik témat bídy, utrpení, křivd (Neptun), nad kterými se lze oprávněně rozhořčovat a rozohňovat (Jupiter). A je potřeba v tom něco praktického konat. Každý z nás můžeme. A k tomu vybízí i příhodné sextily Saturna (uskromnění) s Neptunem.

Tanec Slunce a Luny 

V rytmu konstelací a cyklů sehrávají svou pravidelnou roli také úplňky a novoluní. A rovněž zatmění.

Novoluní je konjunkcí Slunce a Luny. Úplněk je pak opozicí Slunce a Luny. Jsou součástí jejich „vzájemného tance“.

Na osobní rovině je to spojení mezi naší myslí (Slunce) a city (Luna). Při novoluní či úplňku se nám „roztmívá“ a „zatmívá“, je to takové labilní období. Jeho intenzita je určena znameními, v nichž probíhá. Také se na významu určitého úplňku či novoluní podílejí aspekty k ostatním planetám, jež přitom vznikají. Za nejvýznamnější považuji následující úplňky a novoluní:

  1. ledna – novoluní v Kozorohu. Potvrzuje význam Kozoroha pro celý rok 2019, neboť se tu při novoluní objeví stélium Slunce, Luna, Pluto, Saturn, Dračí ocas a o kus dál též Merkur.
  2. července – úplněk v Kozorohu. Luna je v přesné konjunkci s Plutem.
  3. září – úplněk v Rybách. Na jedné straně je Luna s Neptunem a Černou Lunou v Rybách, v opozici k tomu je Slunce a Mars v Panně. Úplňková opozice vytváří z obou stran jednak kvadratury na výbušného Jupitera, a dále aspekty na energie v Kozorohu. Je to emocionálně přetlaková konstelace. Bylo by dobré v této době rituálně, meditačně a energeticky zpracovat rozporuplné pocity a síly.
  1. října – úplněk v Beranu. Opozice Slunce a Luny vytvoří přesné kvadratury s Plutem v Kozorohu. Citlivost a nechuť vůči manipulaci a nátlaku by neměla zastínit to, že i my se můžeme projevovat podobně, aniž o tom víme. Buďme otevření a velkorysí (aspekty úplňku na Jupitera ve Střelci).

Zvláštní kapitolou v tanci Slunce a Luny je zatmění. Na našem území budeme moci již v lednu pozorovat úplné zatmění Luny – a sice již 21. ledna před rozedněním. Nenechte si ho ujít!

Při výhledech do roku 2019 je třeba věnovat pozornost také tzv. retrográdním fázím planet.

Co to ale vlastně je? A co to „prakticky vzato“ znamená?

 Retrográdnost planet

Retrográdnost astronomicky vzato je jen zdánlivý zpětný chod  planet.  Retrográdnost je dána různou rychlostí pohybu planet z hlediska nás na Zemi.  Je to, jako když jedeme ve vlaku, a míjíme pomalejší vlak. A nám se zdá, že ten druhý vlak couvá…

Některé planety, totiž to, co symbolizují, se tak projevují „zpomalením“ či „zpětným chodem. Fakticky nezpomalují, ale „psychologicky“ ten prožitek nevědomě máme. Přičemž Slunce a Luna nejsou nikdy retrográdní.

Letos nezažijeme retrográdní Venuši ani Mars. Naskytuje se tak možnost k přímějšímu, otevřenějšímu způsobu chování? Otevírají se před námi nové vztahy? Máme se projevovat aktivněji a asertivněji? Nabízí se to.

Pokud jde však o další planety – osobního Merkura, Jupitera, Saturna a transpersonálního Urana, Neptuna a Pluta – ty mají v roce 2019 své retrográdní fáze.

 Obecné požadavky retrográdních planet (retrográdních fází) 

Zmíním především dvě stránky retrográdních fází:

Minulost

Retrográdní planety nás mohou přivádět k minulým příběhům, vztahům, zkušenostem. Nebo cosi z minulosti se nám připomíná v nových zkušenostech. Jde o to, že záležitosti, které nejsou dotvořeny, doprožity a které jsou pro nás podstatné, nebo náš život zatěžují více, než jim přísluší, nebo nejsou dostatečně začleněny, integrovány, vyžadují naši pozornost. Vyžadují REVIZI. Mohou se vynořit věci z minulosti – může jít o věci, lidi, zapomenuté záležitosti, nedořešené problémy, nedotvořené možnosti, neukončené cíle.

Vnitřní práce
TTento obrat „dozadu“ vyžaduje také podívat se na sebe jaksi „zezadu“. Je to hlubší vnitřní psychická práce.  Může to znamenat určitou regresi (návrat na starší vývojovou rovinu), redukci (omezení se), nebo také revizi dřívějších hodnot, postojů, cílů.  Můžeme se rekvalifikovat (vrátit k nedokončenému vzdělávání), můžeme složit pomyslný „reparát“ z něčeho, co jsme nedotáhli ke zdárnému cíli, můžeme obnovit či posílit svůj respekt k někomu či něčemu – anebo k sobě, atd.

Omezení a doporučení

Při retrográdních fázích by se neměly začínat zcela nové, převratné nebo drahé záležitosti.  Některé činnosti „obnovujícího“ druhu jsou však naopak doporučovány.

Retrográdní Merkur (obchod, smlouvy, krátké cesty, vrstevníci…):

nekupovat příliš drahé věci, neexperimentovat na cestách, nepodepisovat závažné smlouvy, potíže v komunikaci. Vhodný pro revize, opravy, korektury, opakování učební látky, návraty (dětství, škola, sourozenci).

Retrográdní Jupiter (expanze, růst – materiální i duchovní):

Nepouštět se do zásadního nového projektu, nezačínat velkou novou cestu, nerozšiřovat zásadním způsobem podnik, dům apod. Vhodné pro revizi životních cílů a plánů, pro zhodnocení toho, co je pro nás smysluplné. Bohatší rozvinutí toho, co máme k dispozici.

Retrográdní Saturn (koncentrace, stanovení limitů):

Neměnit statutární záležitosti, nezakládat živnost, neprojednávat nové záležitosti na úřadech. Vhodné pro daňovou revizi, reorganizaci, obnovené úřední jednání, pro obnovený trénink nějakých dispozic.

Retrográdní Uran (spontánnost, jedinečnost, tryskání energie):

Neprovádět elektroinstalace, nezahajovat nová zásadní technická řešení. Nezakládat politickou stranu, sdružení. Vhodná je revize svých vizí a ambicí. Návrat k dřívějším přátelům a obnova vztahu s nimi.

Retrográdní Neptun (spiritualita, uvolnění, imaginace):

Zbavovat se závislostí není v této době příliš produktivní. Nezačínat nové terapie ani spirituální experimenty.

Vhodné je očistit své dosavadní spirituální kořeny, prohloubit či zopakovat si terapii. Prohloubit svou imaginaci a vrátit se k tvorbě, umění. 

Retrográdní Pluto (transformace, autenticita):

Nezahajovat dědická řízení či sepsání poslední vůle. Nepřesekávat „kořeny“ nebo symbiotické svazky. Nezačínat inkarnační terapii. Vhodné je prozkoumat manipulativnost druhých a také svou ve vztazích. Přehodnotit rodinnou historii. Zabývat se genealogií. Pátrat ve své „13. komnatě“.


POZOR:
Lidé, kteří mají dotyčné planety ve svém osobním horoskopu (radixu) natrvalo retrográdní, mohou prožívat tranzity retrográdních fází jako něco, co „je jim známé“, co je nepřekvapuje, co naopak vítají jako svůj „způsob života“.


Závěrem

v roce 2019 máme příležitost upevnit svůj život ve střízlivějších a skromnějších ohraničeních sebe sama. Věcnost a poctivost v našem životě si může podat ruce se schopností se uskrovnit. Je to jako ochraňování sil a zdrojů k lepšímu a smysluplnějšímu využití. Můžeme také přitom využít retrográdních fází.

Bohatství a plnost života není jen kvantitativní. Je spíše dána schopností plně prožívat a užívat si toho, že život sám je dobrodružstvím v každém svém ohledu. Dobrodružstvím je i citová otevřenost a chuť pomáhat druhým – aniž bychom zanedbali své potřeby.

Na jedné straně hospodárnost ve využívání svých zdrojů a sil. Na straně druhé schopnost se uvolnit, nadechnout, rozhořet, žít.  Cožpak se to vylučuje?  Tak můžeme být o rok dál – a přitom o krok k sobě blíž.

Tak ať se vám v roce 2019 dobře daří!

Lenka Adamová, www.neptunica.cz