Pojem pránická výživa už není několik let zcela neznámý ani u nás. Prána je energie – ať jí říkáme jakkoliv, ve svojí nejčistší podobě.

 

 Přechod na pránu může být něco jako kvantová změna: může se to podařit "hned", jak jsem zažila sama, někdo potřebuje urazit delší cestu. Moje zkušenost potvrzuje, co všichni víme, jen na to někdy zavaleni mnoha různými povinnostmi (anebo našimi představami o nich) zapomínáme: že duch je (skutečně) silnější než hmota, a že přejít na pránickou výživu (i připravit se na to) je možné různým způsobem.

 

O přechod se můžeme pokusit individuálně. Individuální cesta je vhodná, pokud máme s osobní energií dostatek zkušeností a především máme dobré a pevné vnitřní vedení, jsme silní a nemáme vážné zdravotní potíže. V opačném případě, by mohla být tato cesta velmi nebezpečná (jsou známy případy, které skončily tragicky!). Skupina může při přechodu podporovat jak sdílením úsilí, záměru a cílů, tak i svou energií, před i po přechodu. Jde také o daleko bezpečnější a přátelštější prostředí, než pokud se o přechod (přepnutí na pránu) pokouší člověk sám, a prostor sdílení, konzultací i pomoci, pokud je třeba.

V případě, že uvažujete o přechodu na pránickou stravu, součástí přípravy mohou (nemusí!) být tyto dvoudenní workshopy. Třetí z nich (kde pracujeme s překážkami, které si vždycky neseme jen sami v sobě) je výsledkem dosavadních zkušeností z předchozích workshopů pro přechod (a vlastní dnes už dvaadvacetileté práce s energíí i vlastním přechodem v roce 2012).
Termíny osmidenního intenzivního přechodu pro rok 2017 jsou 6. – 13. 5. nebo 5.-12. 7. Je určený všem, kdo chtějí na pránu přejít nebo jí využívat ve větším rozsahu než doposud a představuje osm dní intenzivní práce směřující k přechodu na pránickou výživu.
Možnost účastnit se se mnou jedenadvacetidenního přechodu nabízím na základě ohlasů a přání pobývat v chráněném prostředí a vysokých vibracích pránické energie delší dobu letos poprvé. Pojí se tu pobyt s přechodem na pránu v obvyklém 21denním formátu a rozšířený program osmidenního přechodu, s větším prostorem pro vlastní ticho a osobní volno oproti intenzivnímu způsobu práce, i času pro zažití (2. - 23. září 2017).

Na podporu všem, kdo se chtějí práně přiblížit, přejít na ni, nebo se pránicky už stravují, jsem otevřela možnost společného čerpání prány. Jde o podporu na pránické cesta - tímto způsobem a spojením napomáháme vzestupu vědomí i léčení (nejenom) Země. Informace najdete nejenom na již uvedených webových stránkách www.cesky-pranicky.prechod.cz, ale i na facebooku, kde můžete požádat o připojení do skupiny Pránická výživa – Český pránický přechod.

Lenka Clara