Víte-li, kdo jste, proč jste zde, kam jdete a proč myslíte, cítíte a chováte se tak, jak to děláte, jste schopni zapojit všechny své síly a zvýšit tak své energetické vibrace, čímž vylepšíte podmínky vlastního života.

Numerologie je duchovní nauka, která se zabývá symbolikou čísel. Již Pythagoras tvrdil, že „všechno je číslo a znát čísla znamená znát sebe sama". Čísla v našem datu narození tvoří jakýsi základní energetický vzorec, se kterým jsme přišli na svět a jeho rozšifrováním se můžeme přiblížit k pochopení toho, proč jsme protentokrát tady, jaké zde máme úkoly a jaké „nástroje" jsme si přinesli k tomu, abychom dokázali své poslání na Zemi naplnit.

Co se můžete o sobě dovědět?

Můžete zjistit, co o Vás prozrazuje Číslo dne. Je jakýmsi šatem odívajícím Vaše vnitřní Já. Zabarvuje Váš individuální přístup k životu. Dozvíte se, jaké jsou Vaše základní rysy a vlohy, co se skrývá za Vaším vnějším jednáním.

Mnoho napoví Číslo měsíce, ve kterém jste se narodili a číslo roku. To vnímám jako kvalitu kolektivního vědomí všech, kteří se narodili v konkrétním roce, a sleduji, jak vy osobně můžete dary a výzvy konkrétního roku nejlépe uplatnit.

Osudové číslo ukazuje hlavní smysl vašeho života a cestu k němu. Je jakousi specifickou směsí energií, které ovlivňují vaši životní cestu. Obsahuje takříkajíc životní plán, odhaluje smysl vaší současné inkarnace a objasňuje možné prostředky a cesty ke splnění principů určujících Váš osud. Mezisoučet osudového čísla zase vaši osudovou cestu zabarvuje a rozhodujícím způsobem ovlivňuje.

Dominantní číslo napoví, která vaše kvalita vystupuje do popředí, a Karmické cykly zase přehledným způsobem znázorňují průběh Vašeho života. Reprezentují životní cestu, kterou jste si vybrali na úrovni duše před svým nynějším zrozením a lekce, které se máte naučit. Jsou vlastně jakousi zastřešující vibrací, pod kterou byste si měli v příslušných devíti letech cyklu zařídit svůj život. Dozvíte se, na kterou oblast svého života je potřeba zaměřit pozornost, abyste plynuli v souladu s vesmírným cyklem a vyhnuli se zbytečným komplikacím.

Díky výpočtu a vhledu do vaší Osobní roční vibrace můžete poznat, jak nejlépe využít aktuální rok svého života. Skrze vaše datum narození je možné vyhledat tzv. Bod znovuzrození jako klíč ke dveřím, za kterými čeká vaše nové Já. Dozvíte se úkol, který na sebe vzala Vaše duše v tomto životě. Karmický bod Vám naznačí, kde a jakým způsobem se můžete povznést nad rovinu všeho, co jste si přinesli z minulých inkarnací. Do tohoto bodu je třeba nasměrovat vaši životní cestu.

s láskou Sofie Natarani
www.novoucestou.cz