Půjčili byste svého partnera jiné ženě či jinému muži?

Žárlivost je jedna z nejrozšířenějších duševních oblastí, kde se lidé vůči sobě a ostatním, a to zejména ve vztazích, chovají nevědomě. Lidé si myslí, že ví, co je to láska. Neví. A z toho, jak lásku chápou, pak vzniká žárlivost. „Láskou" lidé myslí určitý druh výhradního práva, určitý druh vlastnictví, a nechápou jednoduchou životní skutečnost: v okamžiku, kdy si přivlastníte nějakého člověka, zabili jste ho. Život nelze vlastnit. Nemůžete ho sevřít v pěsti. Pokud ho chcete mít, musíte nechat dlaně otevřené.

Ale po této nesprávné cestě lidé kráčejí už dlouhá staletí. Máme to v sobě tak hluboce zakořeněné, že nedokážeme oddělit lásku od žárlivosti. Jsou téměř jako jedna energie. Když jde vaše láska za jinou ženou, můžete žárlit. Jste tím rozrušená, ale rád bych řekl, že pokud žárlivost nepocítíte, budete mít mnohem větší problém – budete si myslet, že ho nemilujete, protože kdybyste ho milovala, budete žárlit.

Lidé se naučili žárlivost a lásku často zaměňovat. Ale ve skutečnosti jsou to naprosté opaky.

"Mysl, která žárlí, nemůže milovat, a naopak mysl, jež miluje, nedokáže žárlit." (OSHO)

Žárlivost vzniká z nedostatku vědomí vlastní hodnoty, strachu ze ztráty „milované" osoby, ale především nedostatku sebelásky. Začíná od lehkých zákazů a proseb (omezování styku s opačným pohlavím) a může dojít až k naprosté paranoii, kdy váš protějšek bude monitorovat váš pohyb, nahrávat telefonní hovory, montovat odposlechy...

Žárlivost ničí krom partnerství především žárlivce. Permanentní vytváření domněnek a scénářů, kterým po čase uvěří, ho vedou s naprostou jistotou do vlastní záhuby. Deprese, neadekvátní reakce v běžných situacích, podezírání a další emoční jedy začnou pomalu, ale jistě poškozovat i tělo. Asi nemusím zdůrazňovat, že orgán, který nejvíce trpí, jsou ledviny. K blokaci 2. a 5. čakry dochází téměř ve všech případech.

Jak pomoci žárlivému partnerovi?
Nedávat žárlivci to, co vyžaduje, ale jen to, co vy sami vnímáte jako součást zdravého vztahu. Pokud žárlivci dáte přesně tolik, kolik od vás požaduje, odsoudíte svůj život k trvalé nesvobodě a omezování. Žárlivec bude chtít stále více vaší pozornosti, více a více informací, slibů, gest z vaší strany, která se budou stále stupňovat a která se po čase stanou natolik vysilující, že vám seberou veškerou chuť a radost ze života. Budete neustále analyzovat své chování tak, aby se druhý necítil dotčený, jakkoli opomenutý či ublížený.

Žárlivost vychází ze strachu, který je silnější než člověk, který jím trpí.

„Vypozoroval jsem také, že když se jeden z partnerů začne chovat správně, dříve nebo později ho následuje i ten druhý. Protože oba prahnou po lásce, ale nevědí, jak jí dosáhnout. Na žádné univerzitě se neučí, že láska je umění, že jste život pouze nedostali, ale že se všechno musíte učit od nuly. Je dobře, že vlastními silami musíme objevit každý poklad, který je v životě ukrytý. Láska je jedním z největších pokladů existence. Ale místo toho, aby spolu lidé putovali a hledali lásku, krásu a pravdu, plýtvají časem v hádkách a žárlení. Buďte jen trochu obezřetní a začněte se změnou u sebe; neočekávejte to od druhé strany. Na druhé straně se to začne dít také. Úsměv nic nestojí, láska nic nestojí; když budete sdílet své štěstí s někým, koho milujete, nic to nestojí." (OSHO)

A nyní odpověď na úvodní otázku. Pokud jste na ni odpověděli „Ano!" nebo „Ne!", nepotěším vás. Právě jste vyjádřili svůj vlastnický vztah k partnerce, partnerovi. A on/ona přece není vaší věcí. Na tuto otázku lze odpovědět jen to, že vám nepřísluší o tom rozhodovat. To je pak opravdová Láska.

Přeji nám všem, abychom prožívali partnerství naplněná Svobodou a Láskou!