Pro pořádek: Celý latinský název této jedovaté byliny je Delphinium staphysagria a čeští botanici ji přiřkli název STRAČKA. Roste ve Středomoří. Vyředěné informace z ní patří mezi řekněme 50 nejvýznamnějších homeopatických prostředků (z těch tisíců…). Používá se jednak na symptomatické úrovni, ale také (zdá se čím dál více v rovině osobnostní, tedy celostní). Vše si jasně a pokud možno zajímavě, bez zbytečných odborných úvah a detailů, vysvětlíme. Píšu o tomto homeopatickém léku, protože je nyní dost potřebný a vědět o něm není k zahození. Na celostní úrovni by ovšem měl být užit po poradě se zkušeným homeopatem…

Symptomaticky, tedy dle příznaků lez s úspěchem použít (nejlépe v potenci 9, ev. 15) několikrát denně do vymizení obtíží u těchto stavů. Vybírám pouze některé z mnoha, ty nejčastější, tedy zástupné či ilustrativní. Řezná rána. Samozřejmě, pokud je hlubší, musí být chirurgicky ošetřena. Hojení se pak velmi urychlí a bolest sníží na minimum. Jakékoliv proniknutí do těla, potažmo do osobnostní integrity, což jde často ruku v ruce. Např. cévkování, zejména u mužů. Jakékoliv zavádění katétrů, drénů, aplikace injekce včetně očkování, různé skopie (cystoskopie, gastroskopie, kolposkopie, rektoskopie, kolposkopie, otoskopie, laryngoskopie, srdeční katetrizace) a také veškeré klasické operace – řezné rány nebo ostré průniky do tělních dutin, zejména do břicha.

Staphysagrii lze s úspěchem použít v případech jakéhokoliv proniknutí do těla, potažmo do osobní integrity. V dnešní době užitečná například při aplikaci očkování.
V této době také velmi nepříjemné a nebezpečné covidové testování výtěrem z nosní sliznice! Znám dost lidí, kteří po opakovaných testech tohoto druhu často krvácí z nosu a jejichž psychika se následně změnila. Nehledě na vyšší ohrožení infekcí s ev. mozkovými komplikacemi.

Další oblast je nekomfortně vnímaný sex – týká se hlavně žen. Bolesti podbřišku a děložní krvácení, ev. rozvoj infekce v gynekologických cestách, často s výtokem. Také na urologický systém se může tato symptomatika přenést. Tam je zvláštní příznak, že bolest ustává během močení. Což při zánětech močového ústrojí bývá typicky naopak… Samozřejmě znásilnění je velkou indikací k podání Staphysagria. Tam ale i celostně, tedy z rukou homeopata.

Dále jakékoliv potlačení, šikana, donucení… opět použít vyšší potence. Tam už se jedná o potlačenou emoci zejména vzteku a zloby. Urážky.
A teď se již posuneme do celostní konstituční roviny tohoto léku. Kdo je člověk, který potřebuje tento informační lék? Jaké jsou jeho osobnostní charakteristiky? Má rád jasná pravidla. Je velmi citlivý na jejich porušování, zejména vůči sobě. Chová se slušně a totéž vyžaduje od ostatních a od společnosti, od úřadů, atd. Protože nežije v Ráji, ale na Zemi, má pocit jako by podepsal se světem smlouvu, která je soustavně druhou stranou porušována. Má tendenci skrývat své emoční nitro, a tak v něm zpravidla sílí vztek a ponížení. Navenek úsměv, uvnitř napětí a hněv. To může vyústit buď do agresivní nemoci, nebo agrese jako takové, včetně fyzického útoku. Jako by ho v tu chvíli, když už přeteče hrnec, chytl amok. Pokud dostane včas Staphysagrii, začne se uvolňovat a uzdravovat.

Z hlediska současné, stále se zhoršující situace spojené s covidovými opatřeními (ať si již o nich myslíme cokoliv), bych neváhal tvrdit, že tento lék potřebuje většina společnosti. Patrně jde o „lék naší doby“. To myslím vážně.

Ještě se krátce z praktických důvodů zmíním o velmi podobném rostlinném léku LEDUM PALUSTRE. Ten je indikován speciálně na následky bodných poranění (Staph. na řezných), jež nekrvácela. Pár příkladů. Bodnutí hmyzem s následnými tuhými otoky podkoží, jakékoliv následky očkování a lumbálních punkcí (!!!). Podává se několikrát denně nejlépe potenci 15 a raději již před bodnutím…

Přeji vám všem, abyste tyto léky nepotřebovali!