OBSAH:

Kaleidoskop

Editorial

Celostní medicína

Ženy a tradiční čínská medicína

Příběhy z poradny terapeuta Leoše Poskočila

Nutriční farmakologie: Od teorie k praktickému

využití

Staphysagria

Stoletých bude přibývat... I v požehnaném věku ale

můžete mít zrak jako ostříž!

Rozkoše lidské řeči

Rozhovor

MUDr. Jana Wankatová: „Celostní

medicína využívá všech prostředků ke zdraví“

Astrologie

Příboj tónů a vlny hudby v duši Bedřicha Smetany

Energie krajiny a staveb

Stonehenge a modré světlo

Zdraví a krása

Aescin

Meridián tlustého střeva

Objevte rituál krásy podle staré čínské tradice

Zdraví klíčí v semínkách

Spiritualita

Lukáš Nosek: „Nežiju pouze pozemskou

horizontálu, jsem zakotven ve Vertikále, v

Transcendentále.“

Archanděl Uriel

Tajemství labyrintu

Sv. Cecílie

Osobní rozvoj

Převezměte velení nad autopilotem své mysli

Rozhovor: Alena Gajdušková:

„Pokud se beze zbytku začneme podřizovat

zelené ideologii, je zle.“

Pro volné chvíle

Veľká marťanská vojna

Lázně Jeseník

Lanýže, aneb co na těch lanýžích všichni mají?

Inspirace na zajímavé čtení

Křížovky