Vážení čtenáři Sféry,

zima nás stále nechce ze své moci pustit, ale příroda se pozvolna probouzí a začíná nám svými projevy připomínat, že se blíží změna ročního období. Tu zaslechneme již skřivánka, jak zpívá nad polem, tu zahlédneme první sněženky. Lidská duše je již po dlouhé zimě vyprahlá a metabolismus toužebně očekává nové podněty. Naše schopnost odolávat různým nemocem je obvykle oslabena a také procesy odehrávající se v našem těle očekávají více slunečních paprsků s tím, jak se zvolna den prodlužuje a noc krátí. Přicházejí svátky jara, Velikonoce, kterým předchází čtyřicetidenní doba postní. Toto období by nás mělo vést ke střídmosti nejen v jídle a pití, ale také ve všem, co nás odpoutává od duchovní podstaty. Je to čas ztišení.

Tento čas bude poznamenán bezprecedentní událostí. Nestává se často, aby papež odstupoval. Poprvé za sedm set let usoudil nástupce sv. Petra, že jeho síly již nestačí na vykonávání jeho poslání, a rozhodl se opustit svůj úřad. Výjimečnost této události podtrhuje i fakt, že papež Benedikt VI. je teolog a také člověk konzervativního přístupu: ke svému činu určitě má opravdu vážné důvody a nechce se věřit, že by to byl jen úbytek jeho fyzických a duševních sil. Ačkoli tato událost zřejmě má přímou souvislost se zdravím jednotlivce, má také velmi společného se zdravím církve a tím i se zdravím společnosti. Jako je jedinec vystaven působení různých nemocí, kterým čas od času podléhá – mnohdy v závislosti na nedobrém stavu své duše –, tak také společnost, je-li její duše churava, podléhá často onemocněním svého těla.

Církve, resp. katolická církev, patří svým civilizačním významem k těm společenstvím, jež jsou sama o sobě významnou kotvou v neklidném rozbouřeném moři lidské historie. Odstupuje-li náměstek Kristův, není to nic dobrého. Zatím neznáme význam této věci. Věřme však, že jeho nový nástupce začne postupovat tak, aby namnoze nemocnou duši jak církve, tak celé naší lidské společnosti úspěšně léčil. A k tomu mu dopomáhej Bůh.

Tomáš Jubánek, šéfredaktor časopisu Sféra

Obsah čísla:

Str. 4 Slovo na zítřek | Významnější než Vánoce
Str. 5 Celostní medicína | Proč je důležité, aby nemocní lidé i lékaři táhli za jeden provaz
Str. 8 Celostní medicína | Co je základem biologických hodin?
Str. 10 Svět historie vědy a medicíny | Svět naruby
Str. 12 Svět historie vědy a medicíny | Magie našich předků III.
Str. 14 Téma | Chronický únavový syndrom
Str. 20 Na slovíčko | Endometrioza
Str. 22 Vlivy životního prostředí | Jaro
Str. 24 Zdravé bydlení | Vchod - brána do srdce
Str. 26 Rozhovor | Eliška Svobodová: o biodynamickém zemědělství
Str. 28 Představujeme | Občanské sdružení M.O.S.T: Tibet
Str. 32 Fejeton | Čas
Str. 34 Ezoterika | Andělské poselství
Str. 35 Psychologie | Emoce: jed či dar?
Str. 36 Přírodní medicína | Kvašená zelenina
Str. 38 Herbář | Yzop lékařský
Str. 40 Arteterapie | Obrazy J. Lopoura
Str. 41 Mandala | Mandala března
Str. 42 Pohádka | Pro svatý oheň důlních skřítků III. díl