Vážení čtenáři Sféry,

dostává se vám do rukou dvojčíslo. Má více stran než obvykle, to proto, abyste si mohli o nadcházejících svátcích užít více poučení, zábavy, ale také vánočního čtení. Toto vydání má pokrýt období prosince i období ledna. Další číslo vyjde na začátku února 2013. Zasahujeme tedy s předstihem i do nového roku: nikdo samozřejmě neví, splní-li se novodobé předpovědi vyplývající z mayského kalendáře o změně či o nové době, která má údajně přijít.

Ale časopisu Sféra se případné změny v uvažování dotknou: od následujícího čísla vám předestřeme několik úprav, které by měly dále vylepšovat vzhled i obsah vašeho časopisu. Píši to tak trochu s humorem; sám samozřejmě nevím, v jaké atmosféře budeme příští číslo připravovat, a ani to, budou-li nám při našem snažení všechny (pra)síly nápomocny.

Ale vážně: nadcházející období je významné. Blíží se konec roku a s ním i adventní čas, který křesťanům připomíná příchod Mesiáše na svět, jenž ho vykoupil z věčného hříchu a tím i z věčného zatracení. Křesťané také vědí, že tato událost není jen událostí po výtce historickou, že není jen jakousi legendou starou dvě tisíciletí, ale že je to živoucí skutečnost, mající jak své kořeny v minulosti, tak korunu v budoucnosti. Křesťanům byl přislíben druhý příchod Krista Spasitele, parúsie. Nikdo neví, kdy se tak stane, ale podle knihy Zjevení sv. Jana se tak má stát brzy. A této události mají předcházet znamení na zemi i na nebi.

Co se však ví, je to, že Bůh od lidí vyžaduje určité chování, aby mohl člověk dojít spásy a bez úhony přestál věci, které přijdou: nehraje se o nic menšího než o věčný život. Stačí k tomu málo – dodržovat Jeho přikázání. Pokud si na ně vzpomeneme jen matně, Bible svatá nám řekne, že je v nich mimo jiné obsažen požadavek lásky k bližnímu svému, ke svým rodičům, vyvarování se lži, krádeže a vraždy či sexuální nezřízenosti. Nic nového, nic starého. Vše je tu platné a koneckonců obsažené i v našich právních řádech. Zkusme se – alespoň na chvíli – podle těchto přikázání chovat, věnovat určité úsilí dosažení mravních cílů, zejména když se blíží svátky. Budeme mít pak svou odměnu v Nebi a lidé nás budou mít rádi. Vážení čtenáři Sféry, já, vedení společnosti Diochi a všichni autoři, kteří tvoří obsah časopisu, včetně grafiků, vám přejeme krásné, šťastné a ničím nerušené vánoční svátky a úspěšný celý příští rok 2013. A obzvláště vám přejeme i pevné zdraví.

Obsah čísla:

Str. 6 Zima z pohledu čínské a klasické medicíny
Str. 10 Téma | Otužováním proti nemocem
Str. 12 Zdravé bydlení | Feng-shui II.
Str. 14 Jíst zdravě, chutně, dobře | recepty, cukroví, vánoční ryba
Str. 18 Zázvor - med - hřebíček - vlašské ořechy
Str. 20 Je čokoláda droga?
Str. 21 Chvála skořice
Str. 22 Jedné kaštany
Str. 23 Fejeton | Psí život má i své kladné stránky
Str. 24 Balnea | Lázně Karlovy Vary
Str. 28 Představujeme | Toltécký šaman v Praze
Str. 30 Svět historievědy a medicíny | Magie našich předků
Str. 33 Nové objevy ve stínu abúsirských pyramid
Str. 36 Představujeme | Filipínské léčení na vlastní kůži
Str. 40 Ezoterika | Celostní karmické léčení s Bohumilou Truhlářovou
Str. 42 Mág Nikola Tesla, aneb šamaní dávnověku
Str. 44 Po stopách zakladatelky teosofického hnutí H. Blavatské
Str. 46 Psychologie | Manželská komunikácia
Str.48 Indigové děti
Str. 50 Přírodní medicína | Opěnka měnlivá, Rozmarýn
Str. 52 Pohádka | Pro svatý oheň důlních skřítků I. díl
Str. 57 Mandala pokory
Str. 60 Horoskop 2013 - Co vás čeká v roce 2013
Str. 61 Astrosféra| Astrologie budoucnosti