Sem tam se ale něco zvrtne a organismus se začne bránit i věcem či podnětům, které jej nijak neohrožují.

Zkusme si názorně představit nějaký konkrétní příklad. Jakmile se rozpučí první jarní pupeny a v okolí začne poletovat voňavý pyl nejrůznějších květin, zapojí se do hry určité nervové synapse, které lidskému mozku napovědí, že by měl zareagovat s velkou dávkou zděšení. Tak se člověk začne bránit něčemu, co mu neubližuje, a na neškodný pyl reaguje přehnaně, jako kdyby se právě setkal s nějakým nebezpečným virem. Moderní medicína dokáže s celkem dobrou přesností určit konkrétní látku, organismus či věc, na kterou je daný jedinec alergický. To je velmi cenné, protože pro nemocného je důležité se alergenům vyhnout.

Na co ale už západní medicína odpověď dát neumí, je, proč daná látka tom u či onomu člověku vadí. Zde vstupují do hry alternativní přístupy, které nabízejí nejrůznější více či méně věrohodné odpovědi i řešení. Je věcí každého člověka, které si pro sebe zvolí. V tomto směru asi nelze dát univerzální radu.

Já osobně jsem asi ze všeho nejvíce alergický na lidskou hloupost. Bohužel se zdá, že vyhnout se jí je neproveditelný úkol. Tak si říkám, zda by to nechtělo spíše hledat prášek proti hlouposti než proti alergiím. Na tom by mohla celá společnost zbohatnout. Tedy za předpokladu, že hlupáci budou natolik chytří, že si o nen lék koupí.