Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Diochi spol. s r.o., se sídlem Žampiónová 2, 104 00 Praha 10

identifikační číslo: 27087468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95305

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.diochi.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Diochi spol. s r.o., se sídlem Žampiónová 2, 104 00 Praha 10, identifikační číslo: 27087468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95305 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.diochi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Obchodní podmínky jsou ke stažení na webu www.diochi.cz

1.3.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Možnosti nákupu  (na webu: přihlásit se, registrovat se, osobní účet)

Nakupovat zboží lze těmito způsoby:

2.1  Členové klubu Diochi

V případě, že kupující je již členem klubu Diochi, má právo využít výhod slevového klubu vč. členských cen, provede pouze úkon přihlášení pomocí svých přihlašovacích údajů, které obdržel spolu se Smlouvou o spolupráci a členskou kartičkou Diochi.

Pro již platné členy klubu Diochi, kteří mají členskou kartičku s ID a heslem, platí stejné přístupové údaje do přihlášení se do eshopu, jako do Osobního účtu.

2.1.1.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.1.2    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.1.3    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.2       Ostatní zákazníci

Ostatní zákazníci, kteří nejsou členové Sféra klub Diochi mohou provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

3. Registrace do Sféra klubu Diochi

3.1       Registrace do Sféra klubu Diochi – tj. získání členských výhod na základě Smlouvy a spolupráci lze provést pouze na jednotlivých klubech Diochi, jejichž adresy jsou uvedeny na webu v sekci „o nás“ nebo po telefonické domluvě s centrálou Diochi, Žampiónová 2, 104 00 Praha 10. Tel 222764004 zakoupením jednoho z nabízených registračních balíčků s platností na 1 rok. Bližší informace o registračních balíčcích získáte na klubech Diochi nebo webu v menu Blog aktuality.

3.2       Osobní účet – platí pouze pro členy klubu Diochi. Registrovaný člen Sféra Klubu Diochi, na základě platné smlouvy o spolupráci. Specifické podmínky registrace jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího v menu Spolupráce. Takto registrovaný člen má právo na nákup za výhodných (členských) podmínek a využívá možností osobního účtu, ve kterém má přehled o svých nákupech, vč. získaných bodů v rámci MLM, které jsou pak následně převáděny na slevy (status člen Diochi) nebo na provize (status poradce Diochi).

3.3       Obnova členství – lze ji provést zakoupením balíčku obnovy, na všech klubech Diochi po celé ČR, jejich seznam je uveden na webu www.diochi.cz v sekci o nás – náš tým blíže. https://www.diochi.cz/cs/tym-diochi.  Nebo kontaktováním centrály Diochi v Praze Žampiónová 2, 104 00 Praha 10. Zakoupením balíčku obnovy si člen prodlužuje členství o 1 rok. Bližší informace o druzích balíčků obnovy najdete v záložce Klub Diochi nebo na blogu Diochi https://www.diochi.cz/cs/aktuality-blog/registrace-do-klubu-diochi-a-obnova-clenstvi.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží zakoupené na webovém rozhraní obchodu je zasíláno pouze v rámci území České republiky.

4.4.      Objednávkový formulář. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).

4.4.2    jméno a adresu kupujícího – fakturační adresa. V případě, že fakturační adresa se liší od dodací, uvede kupující přesnou adresu dodání.

4.4.3.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

4.4.4.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4.5.      Dokončení objednávky. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.6.      Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.7.      Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.8.      Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.9.      Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct (15) dnů.

4.10.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.11.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.12.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.  

4.13.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5.      Zakoupené zboží je expedováno následujícími způsoby:

-          Osobní odběr na pobočce Žampiónová 2, 104 00 Praha 10, (zdarma)

-          Česká pošta, a.s. balík do ruky (105 Kč)

-           Zásilkovna (65Kč)

5.6.      Poštovné a balné

Při objednávce do 3000 Kč (vč. DPH) poštovné a balné:

105 Kč - Česká pošta

65 Kč - Zásilkovna

Při objednávce nad 3000 Kč (vč. DPH) poštovné a balné: zdarma

 

6. Cena zboží a Platební podmínky

6.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zásilky v provozovně prodávajícího na adrese Žampiónová 2, 104 00 Praha 10 (zdarma)
  • na dobírku prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny dle určení kupujícím v objednávce (příplatek 15Kč)
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2112089045/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (zdarma)
  • platební kartou bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay přímo z webového rozhraní diochi.cz (zdarma)

6.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Při objednávce nad 3000,- Kč kupujícímu nebudou účtovány náklady na balné a poštovné.

6.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

6.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě neuhrazení objednávky do 15 dnů, bude rezervované zboží uvolněno k dalšímu prodeji a objednávka bude automaticky zrušena.

6.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li u specifické akce stanoveno jinak.

6.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

7.1.1.   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

7.1.2.   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

7.1.3.    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a odstranil víčko produktu

7.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

7.3.      Odstoupení od kupní smlouvy může kupující provést elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., písemně nebo osobně na adresu sídla firmy Diochi, spol. s r.o., Žampiónová 2, 104 00 Praha 10.

7.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu v neporušeném originálním obalu! Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od potvrzení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím. Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu číslo účtu, kam mají být vráceny peněžní prostředky za vrácené zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

7.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

8. Práva z Vadného plnění

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

8.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

8.2.3.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

8.2.4.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

9.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.      Ochrana osobních údajů se realizuje dle platných Podmínek o ochraně osobních údajů, které jsou volně přístupné na webové stránce www.diochi.cz.  Souhlas s ukládáním osobních dat může kupující kdykoliv písemně odvolat.

10.3.    Kupující je při vyplnění objednávky vyzván k seznámení s ochranou osobních údajů a zároveň je vyzván k potvrzení, že je s obchodními podmínkami a ochranou osobních dat seznámen.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládáním cookies

11.1.  Kupující je při objednávce zboží vyzván, aby vyslovil nebo nevyslovil souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.  Kupující vstupem na webové rozhraní je vyzván k seznámení a vyslovením souhlasu či nesouhlasu s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Doručování

12.1.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty nebo elektronickým odesláním.

12.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

13. Závěrečná ustanovení

13.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouvy registrovaných členů Sféra klubu Diochi jsou archivovány v osobním účtu člena, který je přístupný na základě příhlašovacích údajů.

13.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Diochi spol. s r.o., Žampiónová 2, 104 00 Praha 10, adresa elektronické pošty eshop@diochi.cz, telefon +420 222764004.

Platnost obchodních podmínek: od 1.1.2021

Diochi spol.s r.o. si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu těchto obchodních podmínek.

Diochi spol.s r.o. je rovněž oprávněn objednávání prostřednictvím webu kdykoli ukončit, a to i bez udání důvodu.

Regenerace ve Sféře ®

linka zluta

sfera

Nemoci můžeme předejít, když vyrovnáme nedostatek energie v meridiánech. Cílem našich ryze českých přípravků je zharmonizovat energetickou síť dříve, než dojde k dlouhodobému energetickému úbytku.

 

Diochi Řecký Pentagram ®

linka zluta

pentagram

Regenerační systém, který celistvě pomáhá řešit důsledky zánětu projevujícího se oslabením energetického systému člověka. Pentagram začíná Alfou a končí Omegou, neboť člověk je Alfa i Omega všeho!