Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Diochi, spol. s r.o. IČ 27087468 se sídlem Žampiónová 2, 104 00 Praha 10 - Pitkovice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Průmyslová 1306/7, Praha 10, 102 00

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 222764004

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Petr Muller, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy o registraci ve Sféra klubu Diochi.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu společnost Technodat Develop, s.r.o. tř. T. Bati 3295, Zlín a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • Spolupracující osoby dle Smlouvy o obchodním zastupování – jednotlivé Sféra klub Diochi. (dále jen SKD):
 • SKD Praha – Alena Čermáková, Mníšek p.Brdy, Rymáně 844, IČ:63971224
 • SKD Český Těšín, Bc. Marek Liška, Mezi lány 271, Český Těšín, IČ:76375684
 • SKD Brno, Ing. Radka Moudrá, Bezručova 13, Brno, IČ: 75687054
 • SKD Písek, Hana Grasslová, Sagermann s.r.o., Třída národní svobody 21/18, Pražské předměstí, Písek
 • SKD Liberec, Dagmar Šlechtová, Na jezírku 625, Libeec 6, IČ: 46037128
 • SKD České Budějovice, Alena Mitter, Mánesova 359/21, České Budějovice, IČ: 65045441
 • SKD Tábor, Iveta Vrtišková, Koželužská 140, Tábor, IČ: 68545690
 • SKD Boskovice, Zdeňka Kostíková, Moravská Chrastová 147, Brněnec, IČ: 64473597
 • SKD Třebíč, Leoš Poskočil, Luční 47, Třebíč, IČ: 12151432
 • SKD Pardubice, Zdeňka Heváková, Bělehradská 311, Polabiny, Pardubice II, IČ: 69866112
 • SKD Prostějov, Bylinková apatika s.r.o., Borová 1370/13, Domamyslice, Prostějov, IČ: 05212413
 • SKD Zlín, Dagmar Buráňová, Lípa 267, IČ: 72368012
 • SKD Ostrava, Apavar spol. s r.o., Bukovanského 1329/33, Slezská Ostrava, Ostrava, IČ: 25825194
 • SKD Ústí nad Labem, Eva Krčilová, Revoluční 6,m Ústí nad Labem, IČ: 63746972
 • SKD Kroměříž, Hana Mikulenčáková, Pod Křiby 5630/C, Zlín, IČ: 48470635
 • SKD Olomouc, Mgr. Petra Konečná, Večeřova 416/75, Křelov-Břuchotín, IČ: 73163040
 • SKD Karlovy Vary, Naděžda Jandová, Brigádníků 1404/18, Karlovy Vary, IČ: 43307604
 • SKD Neratovice, Miroslav Svoboda, Nám. Republiky 990, Neratovice, IČ: 61120944
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Regenerace ve Sféře ®

linka zluta

sfera

Nemoci můžeme předejít, když vyrovnáme nedostatek energie v meridiánech. Cílem našich ryze českých přípravků je zharmonizovat energetickou síť dříve, než dojde k dlouhodobému energetickému úbytku.

 

Diochi Řecký Pentagram ®

linka zluta

pentagram

Regenerační systém, který celistvě pomáhá řešit důsledky zánětu projevujícího se oslabením energetického systému člověka. Pentagram začíná Alfou a končí Omegou, neboť člověk je Alfa i Omega všeho!