Slovenští kolegové si pozvali bioterapeuta Vladimíra Ďurinu na Slovensko a vyptávali se na otázky týkající se vzniku firmy Diochi, základních zákonitostí tradiční čínské medicíny, čínského pentagramu a v neposlední řadě i na jednotlivé produkty, které užívá přímo sám pan Ďurina.

V rozhovoru mluví o meridiánech, jak fungují, jak je zharmonizovat, dále o čínském pentagramu a jednotlivých vládnoucích elementech - voda, dřevo, oheň, země a kov.

Celý rozhovor je ke zhlédnutí na YouTube, délka 13.47

Odkaz zde:

Regenerace ve Sféře ®

linka zluta

sfera

Nemoci můžeme předejít, když vyrovnáme nedostatek energie v meridiánech. Cílem našich ryze českých přípravků je zharmonizovat energetickou síť dříve, než dojde k dlouhodobému energetickému úbytku.

 

Diochi Řecký Pentagram ®

linka zluta

pentagram

Regenerační systém, který celistvě pomáhá řešit důsledky zánětu projevujícího se oslabením energetického systému člověka. Pentagram začíná Alfou a končí Omegou, neboť člověk je Alfa i Omega všeho!