Regenerace ve Sféře a Diochi Řecký pentagram, to jsou dva regenerační systémy, které pomocí bioinformací a účinných extraktů bylin vyrovnávají energii v meridiánech.

Nemoci můžeme předejít, když vyrovnáme nedostatek energie v meridiánech.

Lidské tělo funguje jako energetický celek. Veškeré orgány v těle jsou propojeny neviditelnou sítí a navzájem se ovlivňují. Vše, co se odehrává uvnitř, se určitým způsobem projevuje navenek. Energie proudí v přesně daných drahách lidského těla a tyto dráhy nazýváme meridiány. Dráhy probíhají 3 - 5 mm pod kůží člověka a v určitých bodech vystupují na povrch v tzv. akupunkturních bodech. Za základ energetického komplexu považujeme 12 hlavních párových drah, které nesou název určité funkční skupiny a jsou představovány buď jangovým (dutým) nebo jinovým (plným) vnitřním orgánem. Tyto dráhy vzájemně propojuje dalších 8, tzv. "zvláštních" meridiánů. Více informací o meridiánech se dozvíte zde: Meridiány

Energie prochází všemi uvedenými drahami a její harmonický průtok je základem lidského zdraví. Případná disharmonie v energetickém systému meridiánů má za následek jak fyzické nemoci, tak poruchy psychických stavů.

Bioterapeut Vladimír Ďurina, majitel a tvůrce obou regeneračních systémů Diochi a ředitel společnost Jaroslav Slunečko byli hosty televize CESTY K SOBĚ kde hovoří o principu fungování a účincích produktů Diochi. "Mým cílem bylo vytvořit takový produkt, který bude účinný jako antibiotika, bude na přírodní bázi, bude tam něco z fytoterapie, něco z minerálů a něco z informací rostlin. Produkty působí na třech úrovních: energetické, fyzické a emocionální". Vladimír Ďurina

Více informací o účincích a produktech Diochi se dozvíte také v knize "PRIPRAVTE SA NA ZÁZRAKY",  která vyšla v roce 2023 ve slovenštině. V letošním roce ji připravujeme i v češtině a měla by být k dispozici na podzim 2024.


Regenerace ve Sféře ®

linka zluta

sfera

Nemoci můžeme předejít, když vyrovnáme nedostatek energie v meridiánech. Cílem našich ryze českých přípravků je zharmonizovat energetickou síť dříve, než dojde k dlouhodobému energetickému úbytku.

 

Diochi Řecký Pentagram ®

linka zluta

pentagram

Regenerační systém, který celistvě pomáhá řešit důsledky zánětu projevujícího se oslabením energetického systému člověka. Pentagram začíná Alfou a končí Omegou, neboť člověk je Alfa i Omega všeho!